پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۲۷ دفاع:
۱۶۸۶ شناسه:
امين قاسمي فرع دانشجو:
تحليل نقش شبكه هاي اجتماعي مجازي بر كيفيت ذهني زندگي شهروندان ( مطالعه موردي : منطقه 6 تهران ) عنوان فارسي:
Study on the role of social network systems on users’subjective well - being عنوان انگليسي:

اين پژوهش، نقش شبكه هاي اجتماعي در كيفيت ذهني زندگي كاربران را مطالعه مي كند. سال هاست با ورود رسانه ها به عرصه عمومي و خصوصي افراد ، زندگي آنها تحت تاثير قرار گرفته است و باعث سمت و سو دهي به بسياري از مسائل زندگي افراد و شهروندان شده است. مطالعات زيادي نشان داده اند كه ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي مانند فيس بوك بر كيفيت ذهني زندگي كاربران مانند احساس دريافت حمايت اجتماعي اثر دارد (كيم، 2014؛ چان، 2015). با گسترش ميزان استفاده از شبكه هاي اجتماعي، زندگي شهروندان ايراني نيز مانند گذشته صرفا تحت تاثير خانواده و دوستان و آشنايان نيست و سطح و شكل روابط شان تغيير كرده است ..

كيفيت زندگي داراي شاخص هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، كالبدي و محيطي مي باشد كه اين شاخص ها تحت تاثير عوامل بسياري هستند كه از جمله مهم ترين آنها در دنياي كنوني ما رسانه ها و بخصوص رسانه هاي جديد مي باشد . ما در اين پژوهش به اين نكته خواهيم پرداخت كه اين رسانه ها با ورود خود به خصوصي ترين عرصه هاي زندگي شهروندان چه تاثيري روي كيفيت ذهني زندگي آنها گذاشته اند .با ورود اين رسانه ها به زندگي افراد چه شاخص هايي از كيفيت زندگي مردم و به چه ميزان تحت تاثير قرار گرفته است ؟در اين پايان نامه، با استفاده از روش پيمايش نقش رسانه هاي اجتماعي در احساس كاربران از كيفيت ذهني زندگي مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. قابل ذكر است كه در اين تحقيق اكثر شبكه هاي اجتماعي مورد ستفاده كاربران (فيس بوك، تلگرام، وايبر و ...) مطالعه مي شود.

چکيده:

شبكه هاي اجتماعي -شبكه هاي مجازي-كيفيت ذهني زندگي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيده زهرا اجاق استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سهيلا بورقاني فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.