پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۴ دفاع:
۱۵۲۴ شناسه:
محمد كندري دانشجو:
طراحي و ساخت سيستم توليد پيوسته فلزات نانو ساختار به روش ECAP Conform عنوان فارسي:
Design and construction of continuous production of nanostructured metals by ECAP Conform عنوان انگليسي:

فرآيند هاي مبتني بر تغيير شكل پلاستيك شديد (SPD) كه قادر به توليد فلرات ريزساختار با اندازه هاي نانومتر مي باشند، روز به روز گسترش يافته اند. اما محدوديت معمول اكثر اين فرآيند ها، حجم توليد كوچكي از مواد ريز ساختار شده است كه اين فرآيند ها را به روش هاي صرفا آزمايشگاهي تبديل كرده است. حجم كم توليد و در نتيجه قيمت بالاي اين مواد از يكسو، و گسترش استفاده از اين مواد در صنايع مختلف از سويي ديگر، لزوم طراحي و ساخت فرآيندي جهت توليد مواد ريز ساختار به صورت پيوسته به منظور توليد صنعتي و تجاري سازي اين مواد را بيش از پيش اهميت داده است. از اين رو ايده طراحي و ساخت سيستم توليد پيوسته فلزات نانو ساختار به روش ECAP Conform در قالب اين پروژه شكل گرفت.

درگام اول، طراحي جديدي نسبت به طرح هاي قبلي صورت پذيرفت. در طرح جديد ECAP Conform به جاي اينكه بيلت مسافتي به اندازه سه ربع چرخ دوار را براي ريز ساختار شدن طي كند، تنها مسافتي به اندازه ي يك ربع اين چرخ را طي مي نمايد. درگام بعدي شبيه سازي اين سيستم در سه بخش امكان سنجي، تعيين نيروها، توزيع تنش و كرنش و در نهايت صحت سنجي انجام پذيرفت تا از عملياتي بودن اين طرح اطمينان كامل حاصل شود. پس از شبيه سازي، ساخت سيستم با توجه به طراحي انجام شده آغاز شد. ساخت كفشك، چرخ دوار، ياتاقان و شافت واسط به طور همزمان انجام شد و موتور و گيربكس نيز با توجه به گشتاور مشخص شده در شبيه سازي و با ضريب اطمينان مناسب طراحي تهيه و پس از پايان اين مراحل، سيستم مونتاژ گرديد. آلياژ آلومينيوم 6101 كه در كابل هاي انتقال برق عايق شده و همچنين سيم كشي برق در صنعت خودرو كاربرد بسياري دارد به عنوان متريال مورد آزمايش انتخاب گرديد. با توجه به اندازه ورودي بيلت در سيستم، بيلت 10×10 ميليمتر از اين آلياژ تهيه و مورد آزمايش يك، دو و سه پاس قرار گرفت. پس از آن بر روي نمونه ها تست سختي سنجي، ريز ساختار و آزمون استاندارد كشش انجام شد كه در نتيجه اين تست ها، سختي نمونه خام از Hv 7/43 به Hv 5/85، اندازه دانه ها از μm350 ميكرومتر به nm150 نانومتر و استحكام تسليم نيز از MPa120 مگاپاسكال به MPa190 مگاپاسكال در پاس سوم رسيد.

چکيده:

تغيير شكل پلاستيك شديد؛ ريز ساختار؛ ECAP Conform

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر قادر فرجي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.