پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۱۵۱۹ شناسه:
فرزانه پارساخصال دانشجو:
ساختار حقوقي شركت تعاوني اعتبار عنوان فارسي:
legal structure of credit union عنوان انگليسي:

در اين پژوهش سعي شد از ابتدا به بررسي ماهيت و نحوه كاركرد تعاوني‌ها اعتبار پرداخته شود و مشخص شد كه از دوران‌ها قديم چنين نهادي‌هاي با ساختارهاي مشابه وجود داشته كه به رفع نياز‌هاي مالي افراد گروه پرداخته مي‌شده است. در ادامه ساختار تعاوني‌هاي اعتبار و شباهت و تفاوت آن با ديگر نهادهاي مالي مانند بانك‌ها و صندوق قرض‌الحسنه بررسي شد و نقش و تاثير تعاوني‌هاي اعتبار در رفع نياز‌هاي افراد جامعه به‌ويژه دهك‌هاي پايين و همچنين نقش آن بر اقتصاد كشور بررسي شد و معلوم شد كه وجود اين تعاوني‌ها بيش از آنچه به نظر مي‌آيند، مي‌توانند تاثيرگذار واقع شوند. همچنين استراتژي شركت‌هاي تعاوني اعتبار براي ايجاد انگيزه براي جذب منابع و بقا در سيستم مالي تحليل شد. در ادامه چالش‌هاي پيش روي اين تعاوني‌ها در زمينه پولي و كارآمدي بررسي گرديد. قوانين بالادستي كشور و همچنين قوانين مربوط به تشكيل و اداره آن‌ها و مكانيزم‌هاي قانوني براي فعاليت اين تعاوني‌ها بررسي گرديد و اركان تعاوني‌هاي اعتبار مشخص شد. در پايان نيز نقش بانك مركزي براي نظارت بر تعاوني‌ها اعتبار بررسي شد و اصول مربوطه و نحوه سامان‌دهي اين موسسات مورد مطالعه قرار گرفت و ضمانت اجرايي كه بانك مركزي براي كنترل فعاليت اين تعاوني‌ها بكار مي‌برد مشخص گرديد. زيرساخت‌هاي حقوقي لازم براي فعاليت اين موسسات كه مي‌تواند بسيار مهم باشد مورد بحث قرارگرفت. از آن‌جا شركت‌هاي تعاوني اعتبار همواره به دنبال سود نيستند و فعاليت‌ آن براي رفع نياز‌هاي اعضا در اولويت آنان قرار دارد و از آنجا كه به رفع نيازهاي افراد كم‌درآمد جامعه مي‌پردازد، مي‌تواند نقشي مثبت در جامعه داشته باشد. قوانين و دستورالعمل‌هاي موجود براي فعاليت‌ شركت‌هاي تعاوني اعتبار كافي به‌نظر نمي‌آيد و علاوه‌بر چند دستورالعمل بانك مركزي و قوانين موجود، وجود قوانين به‌روز و متناسب با وضعيت حقوقي و اقتصادي حاكم بر فعاليت‌ نهاد‌هاي مالي لازم به‌نظر مي‌رسد و نياز است قوانين مبسوط‌تري براي حل چالش‌هاي پيش‌روي اين تعاوني‌ها داشته باشيم. ظرفيت‌هاي بالايي كه تعاوني‌هاي اعتبار براي كنترل نقدينگي جامعه دارد، ضرورت توجه به اين موسسات و شركت‌ها را بيش از پيش نمايان مي‌كند.

چکيده:

شركت تعاوني اعتبار، بازار اعتباري، نياز اعتباري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمود باقري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر جعفر نوري يوشانلوئي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.