پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۱/۹ دفاع:
۱۵۰۲ شناسه:
آرزو رنگچيان دانشجو:
تاثير كدهاي رفتاري - اخلاقي شركت هاي چند مليتي بر رفتار قراردادي آنها در عرصه حقوق بين الملل عنوان فارسي:
2- Legal Analysis of Transnational Companies` Ethical and behavioural Codes On Their Contractual Behaviour In International Law عنوان انگليسي:

كدهاي رفتاري، مرامنامه يا منشور اخلاقي به مثابه اعلاميه علني و قبول پيشدستانه تعهدات يك شركت به رعايت اصول و ارزشهاي كار و اخلاقي است. چنين كدهايي به دور از پيچيدگيهاي حقوقي قصد دارند تا حداكثر پايبندي خود را به حداقل ارزشهاي كاري در حوزه عمل نشان دهند. كدهاي رفتاري شركتهاي فرا ملي (چند مليتي) كه به دلايل مختلف خود را مكلف به رعايت آنها مي دانند شايد اخرين گزينه قابل تحميل به انها در رعايت استانداردهاي كاري ناظر به محيط كار، روابط كار گر و كارفرما و حداقل حقوق و مزاياي كارگران باشد. امروزه بسياري از شركتها از شگرد حقوق بشري براي تثبيت يا تعيين برخي از استانداردهاي كار خويش هم بهره مي برند. در حقيقت كد رفتاري هر شركت چند مليتي به عبارتي قانون اخلاقي داخلي در خصوص خود، ديگران و شركت است كه با الزام مدير شركت و نظارت او عملي مي شود.

چکيده:

حقوق بين الملل، شركت هاي فرا ملي، كدهاي اخلاقي و رفتاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد جواد جاويد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حميد الهوئي نظري استاد مشاور:
دکتر احمد مومني راد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
فصلنامه مطالعات حقوق عمومي محمد جواد جاويد، آرزو رنگچيان مقايسۀ كدهاي رفتاري ـ اخلاقي شركت‌هاي چندمليتي در حقوق بين‌الملل و حقوق اسلامي داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.