پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۲۹ دفاع:
۱۴۵۴ شناسه:
عبداله نظري دانشجو:
طراحي مدل سنجش اعتبار مشتريان حقيقي بانك‌ها عنوان فارسي:
Formulation of a credit scoring model for Bank`s costumers عنوان انگليسي:

مطالبات بانكي زماني كه به موقع پرداخت نشود نظام مالي كشور تحت تاثير قرار مي‌گيرد و بانك‌ها توانايي پرداخت تسهيلات به متقاضيان وام در بخش‌ها مختلف را ندارند. متاسفانه در كشورمان ميزان معوقات زياد است. براي اينكه منابع مالي در اختيار تمام بخش‌ها قرار گيرد بايد پول گردش داشته باشد وقتي اين چرخه متوقف شود رونق اقتصادي هم با چالش روبرو مي‌شود.

تنها موضوعي كه جريان پرداخت تسهيلات را با مشكل مواجه مي‌كند مطالبات معوق است. امروزه از مدل‌هاي متعددي براي اعتبار سنجي مشتريان بانك‌ها با توجه به متغير‌هاي مختلفي استفاده مي‌شود اما هر كدام از اين مدل‌ها كاستي‌ها يي دارند مدل مناسب مدلي است كه با كمترين خطا ، مشتريان را رتبه‌بندي نمايد. اين پژوهش پس از بررسي مدل‌هاي متداول و آزمون اين مدل‌ها براي مثال‌هاي واقعي، به دنبال مدلي است كه رفتار وام‌گيرنده را به طور مناسب پيش‌بيني كند. بدين منظور از اطلاعات موجود مشتريان بانك رفاه نمونه گيري مي شود.

مطالعه، ارزيابي و بررسي مدل هاي اعتبار سنجي موجود، بدست آوردن شاخص‌هاي موثر ، اوزان شاخص‌هاي موثر ، ارتباط ميان شاخص هاي موثر در رتبه‌بندي اعتباري مشتريان حقيقي بانكي و تعيين مدل مناسب براي رتبه‌بندي اعتباري مشتريان حقيقي بانكي و محاسبه ريسك اعطاي تسهيلات براي هر گروه مشتريان براي مدل پيشنهادي از اهداف اين پژوهش مي باشند.

چکيده:

ريسك اعتباري، اعتبارسنجي، امتيازدهي اعتباري، اهليت اعتباري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رضا مهرگان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا تهراني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۸ Vol.۸ No.۴ International Journal of Supply Chain Management (IJSCM عبدالله نظري. محمدرضا مهرگان. رضا تهراني Credit Scoring of bank depositor with Clustering Techniques for supply chain finance بين المللي پذيرش شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.