پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۲/۱۸ دفاع:
۱۴۳۳ شناسه:
محمد مهريزي ثاني دانشجو:
جايگاه عدالت در استنباط احكام عنوان فارسي:
The Position of "Justice" In the Extraction of Decrees عنوان انگليسي:

«عدالت»، ارزش نخستين و مقصد پاياني تمام نظامهاي حقوقي است و اساس ظهور اديان و تشريع احكام را تشكيل مي دهد. در همه مكاتب فكري مفهوم عدالت به عنوان ارزشمندترين آرمان شناخته شده است و مبنايي براي تحقق كامل ساير ارزشهاي نيك و اصول متعالي مي باشد.

در اسلام نيز عدالت به عنوان يك اصل كلي و زيربنايي قلمداد شده و محور تمامي احكام و شرط سعادت اجتماع به شمار مي رود. با اين حال تاكنون در رابطه با اين اصل، در فقه بطور مدوّن نظريه پردازي نشده است.

در اين رساله پس از بيان كلياتي در مورد عدالت و ذكر مستنداتي در رابطه با اعتبار آن، به اين مسئله اساسي پرداخته شده كه مرجع شناخت عدالت چيست و آيا مي تواند در فرآيند استنباط لحاظ گردد. در پايان به ذكر مثالهاي كاربردي و چالشهاي روز پرداخته شده است.

در پايان نتيجه گرفته مي‌شود كه «اصل عدالت»، ميزان و معياري براي فقاهت و استنباط است و بر پايه آن فقيه مي تواند استنباط كند يا درستي استنباط خود را بسنجد.

چکيده:

عدل، عدالت ، عرف ، ظلم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد باقري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين داورزني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
جستارهاي فقهي و اصولي احمد باقري ، محمد مهريزي ثاني جستاري پيرامون عدالت عرفي داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.