پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۲۶ دفاع:
۱۲۸۰ شناسه:
حسين سميعي دانشجو:
بررسي و شناسايي چالشها و الزامات مديريت از راه دور در پروژه هاي عمراني در صنعت ساختماني كشور عنوان فارسي:
Investigation and identification of the challenges and requirements of Distance Management of projects in Iran's construction industry عنوان انگليسي:

رشد روز افزون فناوري هاي ارتباطي در چند دهه اخير باعث ايجاد دگرگونيهاي اساسي در كليه جنبه هاي زندگي انسان شده است. تكنولوژيهاي اطلاعاتي و ارتباطي 1 تاثير بسياري بر مشاغل و كسب و كارهاي گوناگون داشته است كه حوزه مديريت نيز از اين تاثيرات مستثني نبوده است. مديران امروز قادرند بسياري از كارهايي را كه در سالهاي گذشته مديران مجبور بودند با حضور خود در محل و تماس رو در رو انجام دهند بدون حضور فيزيكي و از طريق تكنولوژيهاي ارتباطي به انجام برسانند كه اين امر باعث مطرح شدن شيوه جديدي از مديريت به نام مديريت از راه دور شده است.

با توجه به اينكه پروژه هاي عمراني عمدتا بصورت پراكنده و در فواصلي دور از دفاتر مركزي شركتها اجرا مي شوند استفاده از اين روش ( مديريت از راه دور) مي تواند جايگزيني براي اجراي سنتي اين پروژه ها (كه لازمه آن حضور تمام وقت تيم مديريت در محل انجام پروژه هاست ) باشد.

در اين روش ارتباطات از طريق تكنولوژيهاي اطلاعاتي و ارتباطي جايگزين ارتباطات سنتي (رو در رو) مي شود. اين نوشتار بر آن است تا به بررسي و شناسايي مشكلات و نيز زير ساختهاي لازم براي پياده سازي اين شيوه از مديريت (مديريت از راه دور ) بپردازد.

يكي از مهمترين چالشها در اين زمينه ايجاد و استفاده از زير ساختهاي نرم افزاري و سخت افزاري ارتباطي مناسب جهت ارتباط مدير با ساير بخشهاي سازمان به منظور كنترل و انجام ساير وظايف مديريتي است ، كه با توجه به جديد بودن اين سيستمها انتخاب و سفارشي كردن اين سيستمها خود از اهميت زيادي برخوردار است . چالش اصلي ديگر بررسي تاثيراتي است كه اين شيوه از مديريت بر روي نحوه اجراي نقشهاي مديريتي دارد و در آخر تاثيرات مديريت از راه دور بر روي مقوله هايي ازجمله رهبري، فرهنگ سازماني ، ارتباطات و غيره دارد.

چکيده:

مديريت از راه دور، كار از راه دور، فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر امير مانيان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.