پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۲/۳۰ دفاع:
۱۲۷۰ شناسه:
شهربانو جمعه پور دانشجو:
طراحي و تبيين توسعه مدل مديريت برند منابع انساني در صنعت ورزش ايران عنوان فارسي:
Development of Modeling Human Resources Branding in the Sports Industry عنوان انگليسي:

هدف اصلي اين تحقيق در مرحله اول دست يابي به مدل و چارچوب نظري مناسب مديريت برند منابع انساني شامل ابعاد و متغيرهاي آن است . در مرحله بعد شناخت اقدامات و عوامل و متغيرهاي تاثير گذار بر آن خواهد بود . نهايتا" در مرحله آخر هدف تحقيق آن است تا با بهره گيري از شناخت و مدل بدست آمده در مراحل اول تحقيق ميزان برند منابع انساني و اقدامات اثر گذار بر آن را در نمونه اي از سازمان هاي ايراني ( سارمانها و موسسات وابسته به صنعت ورزش ) بررسي و آزمون نمايد . به صورت فهرست وار اهداف تحقيق شامل موارد زيراست :

• شناسايي و ارائه مدل و چارچوب نظري مديريت برند منابع انساني

• شناسايي عوامل و اقدامات اثر گذار بر بهبود و تقويت برند منابع انساني

• بررسي وضعيت برند منابع انساني و اقدامات اثر گذار بر آن در سازمانهاي ورزشي

چکيده:

برند منابع انساني ، جذابيت كارفرما ، برند كارفرما در ورزش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد خبيري استاد راهنما:
دکتر سيدنصراله سجادي استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد جلالي فراهاني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.