پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۰/۳۰ دفاع:
۱۲۴۷ شناسه:
كتايون كاردان دانشجو:
شيوه هاي حل و فصل اختلاف ميان دولتها و شركتهاي بين المللي در بهره برداري از ميادين مشترك نفت وگاز با تاكيد بر شيوه هاي جايگزين عنوان فارسي:
Methodes of dispute resolution between states and international company in exploitation of common oil and gas reservoires. عنوان انگليسي:

حقوق بين الملل حق حاكميت دولتها بر منابع طبيعي را به رسميت شناخته است، اما در خصوص منابع طبيعي مشترك بين دو يا چند دولت، خلاء حقوقي قابل توجهي وجود دارد. باوجود اين، رويه دولتها و مراجع بين المللي و دكترين حقوقي حاكي از وجود يك قاعده حقوقي كلي بر مبناي همكاري دولتهاي ذيربط در بهره برداري از اين منابع است.ايجاد اختلاف ميان كشورها و شركتها در بهره برداري ازين منابع سيال امري اجتناب ناپذير است لذا شناخت تدابير لازم جهت حل اين اختلافات اعم از روشهاي حقوقي و غير حقوقي موضوع رساله پيشنهادي

چکيده:

ميادين مشترك،داوري نفتي ،روشهاي حل اختلاف،حاكميت دولت ،توسعه مشترك،يكي سازي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد مومني راد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد مشاور:
دکتر سيدنصراله ابراهيمي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.