پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۰/۱۶ دفاع:
۱۲۳۳ شناسه:
محمدرضا پارسافرد دانشجو:
ارائه مدلي جهت رتبه بندي داخلي و خارجي بانكهاي كشور عنوان فارسي:
Developing an internal and external rating Model for Iranian banks عنوان انگليسي:

امروزه بانك‌ها در سراسر دنيا به بخش بزرگي براي سرمايه‌گذاري تبديل شده‌اند. اين مؤسسات مالي هم از منظر سهامداران سهم بالايي از سبد سرمايه‌گذاران را به خود اختصاص مي‌دهند و هم از منظر بستانكاران. اين موضوع در كشور ما با اقتصاد بانك‌محور اهميت دوچنداني دارد. توجه به اعتبار بانك‌ها نه‌تنها از ديد سپرده‌گذاران به دليل خاصيت اهرمي بالاي آن‌ها بلكه از ديد مقام ناظر نيز به دليل اثرگذاري بر كل اقتصاد و امكان اثر دومينويي اهميت وافري دارد.

در اين پايان‌نامه هدف ارائه مدلي جهت رتبه‌بندي خارجي بانك‌ها از منظر بستانكاران و مقام ناظر و همچنين رتبه‌بندي داخلي بانك‌ها از منظر سهامداران است، براي اين منظور با استفاده از مدل‌هاي رتبه‌بندي مؤسسات بزرگ مرجع، كملز و سلامت مالي به تعيين شاخص‌هاي رتبه‌بندي و با استفاده از روش پرامتي به رتبه‌بندي خارجي بانك‌ها و با استفاده از مدل ارزش‌افزوده اقتصادي بانك‌ها به رتبه‌بندي داخلي آن‌ها مي‌پردازيم. درنهايت با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون رابطه بين آن‌ها بررسي مي‌شود.

با توجه به داده‌هاي قابل استناد موجود در كشور از جامعه مدنظر (بانك‌هاي كشور) براي انجام اين تحقيق داده‌هاي نمونه شامل صورت‌هاي مالي موجود تمامي بانك‌هاي كشور در 10 سال گذشته در بورس اوراق بهادار كشور است.

چکيده:

رتبه‌بندي اعتباري ، ارزش‌افزوده اقتصادي ، روش تصميم‌گيري چندمعياره پرامتي ، صنعت بانكداري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد شيركوند استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رضا تهراني استاد مشاور:
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۱۳۹۷ ... ... مديريت صنعتي محمدرضا پارسافرد، دكتر سعيد شيركوند، دكتر رضا تهراني، دكتر سيدمجتبي ميرلوحي رتبه‌بندي اعتباري مستقل بانك‌هاي كشور داخلي پذيرش شده مقاله در مجله علمي/پژوهشي ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.