جلسات دفاع
۱۴۹ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۶/۷/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر مجتبي اشراقي آراني
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
اصول حقوقي حاكم بر اعتبارات اسنادي با مطالعه تطبيقي مقررات UCP600 و مقررات UCC حقوق خصوصي کارشناسي ارشد زهرا قاسمي ۱۵۰۳۹۴۴۵۷
۹۶/۷/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر هميلا تكلي
مقايسه اثر تيزرتبليغاتي-دو برند ورزشي داخلي و خارجي بر تغييرات EEG (الكتروانسفالوگرافي) مديريت ورزشي - مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسي ارشد بيتا حيدري ۱۵۰۲۹۴۲۸۷
۹۶/۷/۱۱ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر نويد مستوفي
دکتر رضا ضرغامي
توليد نانوالياف سلولزي كريستالي و نانوكريستال هاي سلولزي هيري مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد علي احيايي ۱۵۰۴۹۴۰۱۷
۹۶/۷/۱۱ ساعت ۱۶:۳۰ دکتر نجادعلي الماسي قانون حاكم بر ازدواج و ارث افراد بي‌تابعيت و داراي تابعيت مضاعف در نظام حقوقي ايران حقوق بين الملل کارشناسي ارشد شكيبا رضايي ۱۵۰۳۹۴۱۳۶
۹۶/۷/۵ ساعت ۱۱:۱۵ دکتر بيژن عباسي حقوق و آزاديهاي افراد غيرمسلمان در جامعه اسلامي حقوق عمومي کارشناسي ارشد امير نجاتي درچه ۱۵۰۳۹۴۲۷۲
۹۶/۷/۵ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر محسن مهرآرا
دکتر علي سوري
رابطه ميان فساد و آزادسازي تجاري در كشورهاي در حال توسعه علوم اقتصادي کارشناسي ارشد سيدمحمدهادي رضوي نژاد ۱۵۰۲۹۴۹۹۲
۹۶/۷/۵ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر نيما قرباني
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي نقش واسطه اي خودشناسي انسجامي ،خودمهارگري و بهوشياري در مواجهه با اضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي در يادگيري زبان خارجي روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد شراره سروش اميرنجمي ۱۵۰۲۹۴۴۰۰
۹۶/۷/۵ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر نجادعلي الماسي بررسي تطبيقي پذيرش پناهندگي در نظام حقوقي ايران و آلمان حقوق بين الملل کارشناسي ارشد هما زارع مهرجردي ۱۵۰۳۹۴۱۴۷
۹۶/۷/۵ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر رضا زهروي پيشگيري وضعي از جرايم كاركنان زندان عليه زندانيان حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد محمد زارع بنادكوكي ۱۵۰۳۹۴۱۴۶
۹۶/۷/۵ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر محمود باقري جايگاه حقوقي FATF در نظام داخلي و بين المللي ضد پولشويي حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد شهلا حسني ۱۵۰۳۹۳۱۵۲
۹۶/۷/۴ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر مجتبي اميري
دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر محمد سلطاني فر
طراحي الگوي توسعه فرهنگي استان گيلان با تأكيد بر نقش محوري رسانه هاي محلي مديريت - مديريت رسانه اي دکتري هاجر اصف ۱۵۰۲۹۲۳۶۱
۹۶/۷/۴ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر رضا رجبي
دکتر شهناز شهربانيان
دکتر اميرحسين براتي
مقايسه تاثير هشت هفته تمرين در آب، خشكي و تركيبي آب و خشكي به روش بوردنكو بر خستگي، درد، كيفيت زندگي و عملكرد زنان مبتلا به مالتيپل اسكلروزيس تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دکتري راحله غفاري ۱۵۰۲۹۱۴۵۶
۹۶/۷/۴ ساعت ۸:۰۰ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر مجتبي اميري
طراحي الگوي نقشه استراتژي براي دستگاه هاي فرهنگي مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد محمدسعيد غلامي مرحقي ۱۵۰۲۹۳۵۵۴
۹۶/۷/۴ ساعت ۸:۳۰ دکتر علي اعظم عباسفر حذف غيرخطي خود تداخلي در سيستم‌هاي دوطرفه بيسيم. مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد محمد دبيبي ۱۵۰۴۹۳۲۰۰
۹۶/۷/۴ ساعت ۱۷:۴۵ دکتر بابك ضياء
دکتر محمد حسن مباركي
شناسايي و اولويت بندي مولفه هاي بازاريابي كارآفرينانه دركسب وكارهاي نوپا ( مورد مطالعه بامزي نت ) كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد حامد محمدزاده تبريزي ۱۵۰۲۹۴۶۳۴
۹۶/۷/۴ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر عليرضا عباسي سنتز نانو ذرات متخلخل چارچوب فلز-آلي (MOF) با استفاده از يون هاي فلزي لانتانيد و ليگاندهاي سولفوناتي و بررسي كاربرد آن علوم و فناوري نانو - نانو شيمي کارشناسي ارشد سحر شيري ۱۵۰۱۹۳۰۶۵
۹۶/۷/۲ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر نيما معززي
حذف استروژن و پروژسترون توسط كربن فعال از محلول هاي آبي به روش جذب سطحي مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد فربد اسماعيلي ۱۵۰۴۹۳۲۲۴
۹۶/۷/۲ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر مصطفي اسدالهي
دکتر حسن بلخاري قهي
تاثير گرافيك‌ديزاين در بهبود عملكرد و زيبايي رسانه‌هاي ديجيتال ارتباط تصويري کارشناسي ارشد محدثه زينلي ۱۵۰۵۹۳۰۳۲
۹۶/۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر مهران فاطمي نيا
دکتر نسرين مقدم
طراحي كاربر محور مبتني بر استاندارد 13407 در طراحي محصول مطالعه موردي: چاپگر سه بعدي DLP طراحي صنعتي کارشناسي ارشد محمدرضا صديقي ۱۵۰۵۹۳۱۰۲
۹۶/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر نسرين مقدم
دکتر ابراهيم باقري طالقاني
طراحي سرپناه قابل حمل براي افراد بي خانمان با رويكرد طراحي پايدار طراحي صنعتي کارشناسي ارشد بابك بنايي ۱۵۰۵۹۴۰۱۹
۹۶/۶/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر ابراهيم باقري طالقاني
دکتر نسرين مقدم
طراحي دستگاه پرورش قارچ خوراكي براي ايجاد كسب و كار طراحي صنعتي کارشناسي ارشد سيدكميل ميركريمي ۱۵۰۵۹۴۱۱۳
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي نقش فرهنگ و ارزش هاي غالب فرهنگي جامعه ايران ( شهر تهران ) در شكل دهي رفتار خريد مصرف كنندگان كالاهاي مصرفي مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد مصطفي فلاحت پيشه ۱۵۰۲۹۲۲۳۱
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر محمود باقري
دکتر جعفر نوري
ساختار حقوقي شركت تعاوني اعتبار حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد فرزانه پارساخصال ۱۵۰۳۹۳۱۴۲
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر احمد سعيدنيا ساماندهي و بهسازي كالبدي-محيطي فضاهاي شهري- نمونه پژوهش مبارك اباد-حسين آباد برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مريم جامعي ۱۵۰۵۹۳۰۷۹
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر محمد مهدي نصيري مدل‌سازي رياضي جديد براي زمان‌بندي از مدار خارج شدن نيروگاه‌هاي هسته‌اي مهندسي صنايع - صنايع کارشناسي ارشد ناهيد احمري ۱۵۰۴۹۳۱۲۸
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر موسي آيتي طراحي‌وپياده‌سازي‌الگوريتم‌تشخيص‌عيب‌بيرينگ‌درموتورهاي‌كششي‌القائي‌قطارهاي‌متروتهران‌براساس‌داده هاي‌ واقعي مهندسي مكاترونيك کارشناسي ارشد سكينه هاشمي ۱۵۰۴۹۳۱۲۵
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر ميترا عزتي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
بررسي رابطه بين راهبردهاي مديريت تعارض وسلامت سازماني مدارس مقطع متوسطه اول شهرستان شهرياراز ديد گاه معلمان مديريت آموزشي کارشناسي ارشد حميرا عابدين زاده چاورچي ۱۵۰۲۹۳۵۴۳
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۵:۳۰ دکتر محمود محمدطاهري آناليز، شبيه سازي و طراحي يك آنتن آرايه فازي پهن باند با نسبت گلبرگ اصلي به فرعي بهينه مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد سحر مولاي ۱۵۰۴۹۳۱۱۰
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر سيدمحمد فدوي نقش ساختار مدل هنري اوريگامي، در نمايش و بيان ارتباط بصري ارتباط تصويري کارشناسي ارشد اميرحسين خوشدوني فراهاني ۱۵۰۵۹۳۰۸۷
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۹:۰۰ دکتر حسن بلخاري قهي
دکتر مصطفي اسدالهي
نقش پرنده ي طاووس از جنبه هاي نمادين در طراحي گرافيك ايران ارتباط تصويري کارشناسي ارشد عسل حاتمي ۱۵۰۵۹۳۰۸۲
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۹:۳۰ دکتر رقيه جدا بهبود بهره وري انرژي شبكه بي سيم سلولي نامتجانس در محيط شبكه هوشمند با استفاده از منابع تجديد پذير مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد پژمان دادنام ۱۵۰۴۹۳۱۹۹
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۸:۰۰ دکتر مهدي شريفي
دکتر عباس نرگسيان
بررسي تاثير رسانه‌هاي اجتماعي آنلاين بر شهرت سازماني شركت‌هاي خودروسازي (مورد مطالعه‌: ايران خودرو) مديريت رسانه کارشناسي ارشد مينا معمارطلوعي ۱۵۰۲۹۳۶۰۰
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محمود مهدوي حمايت پيشگيرانه از فرزندان صغير محكومان به حبس با تاكيد برنقش انجمن حمايت از زندانيان حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد امير ملكان ۱۵۰۳۹۳۲۱۱
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر موسي آيتي دسته‌بندي و تشخيص تومور مغزي بر اساس تصاوير MRI با استفاده از شبكه‌هاي عصبي كانولوشني مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي کارشناسي ارشد امين كبيراناركي ۱۵۰۴۹۴۱۹۶
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۳:۳۰ دکتر مهدي تيموري بررسي پايداري شبكه هاي LTE در برابر اختلال هوشمند مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد نفيسه بيكي حسن ۱۵۰۴۹۳۱۹۸
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر ميترا عزتي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
بررسي رابطه هوش هيجاني ورفتار شهروندي سازماني مديران مقطع ابتدايي شهرستان رباط كريم مديريت آموزشي کارشناسي ارشد محمدرضا خيرمندپاريزي ۱۵۰۲۹۳۴۹۶
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر احمد سعيدنيا بازآفريني و توانمند سازي بافت كهن شهري با تاكيد بر شهرسازي مدرن ، نمونه موردي شهر بابلسر برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد مجتبي قدمي جوجاده ۱۵۰۵۹۴۰۸۶
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۸:۰۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد حقيقي
بررسي تاثير مسئوليت‌پذيري اجتماعي سازمان بر اعتماد، هزينه تغيير درك ‏شده و تبليغات شفاهي مشتريان بانك پارسيان مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد حميد پيروزمند ۱۵۰۲۹۳۱۲۶
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي عوامل مؤثر بر برند سازي براي شركت هاي ارائه دهنده خدمات تأسيسات ساختماني بارويكرد بازاريابي سبز مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد رويا نقيب زاده ۱۵۰۲۹۳۶۱۵
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر مصطفي گودرزي
دکتر محمدرضا دوست محمدي
فنون و تمهيدات طراحي و ساخت موشن گرافيك ارتباط تصويري کارشناسي ارشد زهرا بهبودي ۱۵۰۵۹۳۰۱۳
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر رقيه جدا مديريت منابع راديويي متمركز و غير متمركز با پيكربندي پوياي الگوي TDD براي UL/DL در شبكه هاي ناهمگن نسل پنجم مخابرات سيار مهندسي برق - مخابرات ( سيستم) کارشناسي ارشد هوار بطحايي ۱۵۰۴۹۳۱۹۷
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر نسترن حاجي حيدري
ارائه چارچوبي مفهومي جهت پياده سازي مديريت فرآيند كسب و كار در سازمانهاي ايراني مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد ويدا پورعبداله فرشچي ۱۵۰۲۹۴۱۹۹
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۸:۰۰ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر حسين صفري
شناسايي عوامل كليدي موثر بر ارزيابي عملكرد زنجيره تامين و اولويت بندي راهكارهاي بهبود عملكرد آن (مطالعه ي موردي صنعت توليد روغن نباتي-شركت صنعتي بهشهر) مديريت صنعتي کارشناسي ارشد الهام ملامهرعلي زاده ۱۵۰۲۹۳۳۴۲
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر محمد خبيري
دکتر ابراهيم عليدوست
ارتباط ارزشهاي اخلاقي با كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان باشگاههاي ورزشي استان كرمان بر مبناي مدل سروكوال مديريت ورزشي - مديريت بازاريابي در ورزش کارشناسي ارشد علي شيخ فخرالديني ۱۵۰۲۹۴۴۳۷
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر سيروس چوبينه
اثر تمرين هوازي پيش از القاي آلزايمر بر كالمودين فسفاتاز و كلسينورين در هيپو كمپ موشهاي نژاد ويستار فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي كاربردي کارشناسي ارشد مهرارا صوري ۱۵۰۲۹۴۴۶۱
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر امين دهقان قهفرخي
ارزيابي مهارتهاي حرفه اي دبيران ورزش مقطع متوسطه شهر كرج مديريت ورزشي - مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي کارشناسي ارشد ابوالفضل كوه خيل ۱۵۰۲۹۴۵۹۵
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر فرخنده جبل عاملي
ارزيابي ريسك اعتباري مشتريان بانك گردشگري با استفاده از روش رگرسيون لاجيت علوم اقتصادي کارشناسي ارشد عاطفه صلواتي ۱۵۰۲۹۴۴۶۰
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۹:۰۰ دکتر فرشاد نوريان طراحي فضاهاي شهري در مناطق در حال توسعه بر اساس معيارهاي سرزندگي شهري (مورد پژوهشي: خيابان شهيد پرويز جوزاني، منطقه ۲۲ تهران) طراحي شهري کارشناسي ارشد جيران سندي ۱۵۰۵۹۴۰۶۴
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مكانيسم هاي حاكميت شركتي، معاملات شخصي و عملكرد شركت حسابداري کارشناسي ارشد محمد وحيدنيا ۱۵۰۲۹۳۶۲۰
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۹:۳۰ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر نسترن حاجي حيدري
ارزيابي الزامات و پيش نيازهاي راه اندازي تجارت الكترونيكي در صنعت تاسيسات با رويكرد فازي ديميتل مديريت صنعتي کارشناسي ارشد پوريا مصلح ۱۵۰۲۹۳۵۹۷
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر فريبرز جولاي ارائه يك مدل مكان يابي- مسير يابي همزمان در زنجيره تامين پايدار با در نظر گرفتن حمل و نقل مواد خطرناك مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها کارشناسي ارشد نيلوفر البرزي عراقي ۱۵۰۴۹۴۰۳۲
۹۶/۶/۲۹ ساعت ۸:۰۰ دکتر محمد يكرنگي مطالعه تطبيقي معاونت در جرم در حقوق ايران و انگلستان حقوق جزا و جرم شناسي کارشناسي ارشد محمد كلهري ۱۵۰۳۹۴۲۲۵
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۰ دکتر عليرضا دانش مهر مدلسازي رياضي اثر فاكتورهاي ماتريكس خارج سلولي بر روي پيشرفت سرطان سينه مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي کارشناسي ارشد سيده ترانه شكراللهي ۱۵۰۴۹۳۱۶۸
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي رابطه ميان رويكرد بازاريابي رابطه مند و وفاداري مشتريان در شركتهاي ارايه دهنده خدمات دسترسي به اينترنت مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد سيدكامياب راسخ قائم مقامي ۱۵۰۲۹۳۱۸۵
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر منصور مومني
دکتر يحيي حساس يگانه
ارائه مدل تبيين كيفيت حسابرسي مستقل حسابداري دکتري اميد محمودي خوشرو ۱۵۰۲۹۱۴۰۷
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر محمد ابويي اردكان
دکتر حسين صفري
ارائه مدلي براي هم راستايي بين مدل كسب وكار رقابتي مديريت صنعتي کارشناسي ارشد مرضيه مهرگان ۱۵۰۲۹۳۳۵۱
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر امير مانيان
دکتر سعيد روحاني
بررسي تاثير رايانش ابري بر توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط در شركتهاي دانش بنيان مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد اكبر روشن ضمير ۱۵۰۲۹۴۳۷۶
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۶:۳۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
شناسايي ارزش هاي محوري برند بانك ملت مبتني بر رويكرد برندسازي داخلي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد علي فرهي فريماني ۱۵۰۲۹۳۲۸۷
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه پديدار شناختي تجارب زيسته كاركنان از فرايند جامعه پذيري سازماني در شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا مديريت اجرايي کارشناسي ارشد حامد ثاقب ۱۵۰۲۹۳۴۶۴
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه پديدار شناختي تجارب زيسته كاركنان از پديده فلات شغلي در ميان كاركنان بانك تجارت شهر تهران مديريت اجرايي کارشناسي ارشد رويا صيامي ملكي ۱۵۰۲۹۳۲۴۶
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر وحيد اصفهانيان آناليز حساسيت پارامترهاي مؤثر بر كمپرسور رفت و برگشتي مهندسي مكانيك - تبديل انرژي کارشناسي ارشد هادي تبسمي ۱۵۰۴۹۴۰۶۰
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰ دکتر كاوه مهراني
دکتر محمد مرادي
بررسي رابطه ساختار مالكيت بر سررسيد بدهي‌ها حسابداري کارشناسي ارشد علي لوني ۱۵۰۲۹۳۵۸۵
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر امير خانلري
بررسي قصد خريد محصولات بسته بندي شده سبز در ميان مصرف كنندگان جوان ايراني مديريت بازرگاني - بازاريابي کارشناسي ارشد شهرزادسادات موسوي مرندي ۱۵۰۲۹۴۷۰۰
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي نقش قابليتهاي تكنولوژي بر موفقيت محصول جديد در صنعت داروسازي مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد سيدجواد موسوي زاده ۱۵۰۲۹۴۶۹۸
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر حسن باديني
دکتر محمود باقري
بحران نمايندگي در حقوق شركتهاي تجاري حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد سيدحسين قايمي اسكويي ۱۵۰۳۹۳۱۰۳
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي عوامل تاثيرگذار بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتريان در بازاريابي بين الملل مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد سيدحسن كاظميان ۱۵۰۲۹۳۵۶۹
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
اندازه گيري ارزش برند، مورد كاوي برند شركت پارس خودرو مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد شاهين ارپناهي ايستادگي ۱۵۰۲۹۳۴۲۳
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر محمدرضا فراهاني بررسي اثر پارامترهاي فرايند FSP در آلياژ آلومينيوم 5052 تقويت شده با استفاده از ذرات نانو مهندسي مكانيك - ساخت و توليد کارشناسي ارشد محسن ابيار ۱۵۰۴۹۴۰۱۲
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۰:۱۰ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
پيش‌بيني رشد شناختي- هيجاني- اجتماعي كودكان بر اساس سبك هاي فرزندپروري، سبك هاي دلبستگي و سلامت رواني والدين روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد اناهيتا شكركن ۱۵۰۲۹۴۴۳۱
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر رضا رستمي
دکتر محمدعلي بشارت
دکتر شهربانو قهاري
مقايسه‌ي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، استحكام من و خود-كارآمدي در زنان قرباني خشونت همسر و عادي روانشناسي بالينِي کارشناسي ارشد معصومه كرمي راد ۱۵۰۲۹۴۵۸۳
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر حميد پاداش
دکتر بهروز زارعي كرگ آباد
نقش شبكه هاي اجتماعي در راه اندازي و رشد شركتهاي مبتني بر فن آوري اطلاعات شهر تهران كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد فاطمه اسرا غلامرضاپور ۱۵۰۲۹۴۵۲۲
۹۶/۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر حسن باديني
دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
"مباني مسئوليت واسطه حمل و نقل مركب دركنوانسيون هاي بين المللي و حقوق ايران" حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد ندا جابري ۱۵۰۳۹۳۱۴۵
۹۴/۷/۱۱ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر رضا تهراني بررسي ارتباط متقابل ميان نوسانات نرخ ارز و بازده سهام بانك ها دربورس اوراق بهادار تهران مديريت مالي کارشناسي ارشد مونا خليلي ۱۵۰۲۹۰۱۲۸
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۳:۳۰ دکتر سيد محمد منصور طباطبائي بهبهاني
دکتر عبدالرضا سيف
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
تصحيح انتقادي رشحات الغيبيه في تحقيق طريق الصوفيه با مقدمه و تعليقات زبان و ادبيات فارسي دکتري الهام علي جولا ۱۵۰۳۹۲۳۲۶
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر محمد مرادي
بررسي مقايسه اي نسبت هاي ريسك مالي و مديريت سود در بورس اوراق بهادار تهران حسابداري کارشناسي ارشد مجيد باقري ۱۵۰۲۹۳۴۴۸
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر حميدرضا پارسي تحليل تمايلات حركتي و رفتارهاي پياده و بازطراحي فضاهاي شهري با هدف احيا و پويايي اجتماعي طراحي شهري کارشناسي ارشد علي مسلمي ۱۵۰۵۹۳۰۵۲
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر عباسعلي كدخدايي اليادراني
دکتر حسين نواده توپچي
دکتر احمد مومني راد
مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال حملات سايبري ارتكابي توسط بازيگران غيردولتي حقوق بين الملل عمومي دکتري مونا خليل زاده ۱۵۰۳۹۲۳۸۲
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مير علي سيد نقوي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
الگوي تعاملي استراتژي هاي ارتباطات سازماني و استراتژي هاي منابع انساني با عملكرد مديريت - مديريت منابع انساني دکتري فاطمه السادات اعرابي ۱۵۰۲۹۲۴۲۰
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر افسر جعفري
مدل رابطه بين منابع قدرت و سوء رفتار مربيان باانگيزش پيشرفت ورزشكاران زن نخبه برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري ليلا صفاري ۱۵۰۲۹۲۹۴۵
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
تدوين مدل مفهومي نقش مديريت دانش مشتري (CKM) در ارتقاي ارزش بلند مدت مشتري (CLV)،مطالعه موردي : بانك صادرات مديريت اجرايي کارشناسي ارشد مهسا محمدرضايي ۱۵۰۲۹۴۶۳۳
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
ارايه ي چارچوب مفهومي جهت تبيين عوامل حياتي موفقيت در اجراي استراتژي مديريت دانش مشتري(CKM) در بخش گردشگري در ايران مديريت اجرايي کارشناسي ارشد عليرضا خلقت دوست ۱۵۰۲۹۴۳۰۶
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر محمدرضا نيك بخت
دکتر بيتا مشايخي
اثر تركيب هيات مديره بر رابطه ميان ساختار مالكيت و اجتناب مالياتي حسابداري کارشناسي ارشد سكينه رضائي راد ۱۵۰۲۹۳۵۰۴
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر ولي رستمي
دکتر بيژن عباسي
تحليل موانع و چالش هاي حقوقي تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از منظر حقوق عمومي حقوق عمومي کارشناسي ارشد اميدعلي داداشلو ۱۵۰۳۹۴۱۱۳
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر محمدجواد جاويد چالش هاي حقوقي فراروي مديريت منابع مالي حاصل از نفت و گاز در ايران حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد محمدامين شمسايي ۱۵۰۳۹۴۴۲۱
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مقايسه ادراك مشتريان از فروشگاههاي تخفيفي با برند داخلي و جهاني (مطالعه موردي : فروشگاههاي افق كوروش و هايپراستار) مديريت بازرگاني - بازاريابي کارشناسي ارشد معصومه فردي ۱۵۰۲۹۴۵۳۴
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مجتبي اميري
تجزيه و تحليل رابطه بين شيوه هاي مديريت منابع انساني و تعهد سازمان مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني کارشناسي ارشد سيدحسين اقاميري ۱۵۰۲۹۴۱۱۱
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
بررسي تأثير ارزشهاي تجملي و تجربيات بر عوامل رفتاري و تمايل به تبليغات دهان به دهان و پرداخت بيشتر مشتريان مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي کارشناسي ارشد تنديس طباطبايي حسان ۱۵۰۲۹۴۰۲۸۳
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي ارزش ويژه برند از نگاه بيماران بيمارستان آتيه تهران مديريت بازرگاني - بازاريابي کارشناسي ارشد مريم پورشكريان ۱۵۰۲۹۴۱۹۸
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي ارتباط بين آستانه تخفيف و ويژگي هاي فردي مشتريان مديريت بازرگاني - بازاريابي کارشناسي ارشد طاهره كردكردستاني ۱۵۰۲۹۴۵۸۰
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر كيومرث يزدان پناه
دکتر محمود واثق
تبيين ظرفيت هاي ژئواستراتژيك ايران در كرانه مكران جغرافياي سياسي کارشناسي ارشد مايده حاجي رمضان ۱۵۰۲۹۴۲۵۸
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر سعيد گيوه چي
دکتر مجتبي اردستاني
ارائه برنامه استمرار فعاليت و خدمات در بحران (BCP) مطالعه موردي طراحي اتاق بحران شركت گاز استان مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ کارشناسي ارشد اميره مدني ۱۵۰۴۹۴۲۲۴
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۰ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي ميزان قانون گريزي و تاثير آن بر كارآيي سازمان در مخابرات استان گلستان مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد مهشيد دوستي اناركي ۱۵۰۲۹۴۳۲۴
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
شناسايي و الويت بندي راهكار هاي استراتژيك براي افزايش بهره وري در نيروگاه سيكل تركيبي شهيد رجايي مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد محمدعلي صافي ۱۵۰۲۹۳۲۳۸
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر سيد رضا سيد جوادين
بررسي تاثير اجراي مديريت دانش بر عملكرد سازماني (مطالعه موردي : شير پگاه) مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد زهرا رشيدعلي پور ۱۵۰۲۹۴۳۵۴
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي اثربخشي كارآمدي جهت استقرار نظام شايسته سالاري دربين مديران شعب بانك آينده مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد زرتشت معيني ۱۵۰۲۹۴۶۷۷
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر كيومرث يزدان پناه
دکتر سيدعباس احمدي كرچ
راهبردهاي ژئوپليتيكي آمريكا و ناتو در جنوب غرب آسيا (مطالعه موردي: يمن) جغرافياي سياسي کارشناسي ارشد زهرا اميني نيا ۱۵۰۲۹۴۱۳۷
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر عليرضا نورپور
بازرسي و مميزي انرژي صنعت نيروگاه و اثرات زيست محيطي آن مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد نيما جاويدي ۱۵۰۴۹۴۰۶۸
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر عليرضا شاكري
بهينه سازي روش سنتز نانو ذرات مغنا طيس اهن با استفاده از عصاره ي برگ گياه توت سياه مهندسي داروسازي کارشناسي ارشد احمدرضا بابايي ۱۵۰۴۹۴۰۴۵
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر طيبه نيك رفتار
دکتر آيت الله مميز
فرايند شكل گيري اقدامات نوآورانه در گردشگري پزشكي الگوي برگرفته از نظريه برخاسته از داده ها كارآفريني - كسب و كار جديد کارشناسي ارشد نازنين فلاحتي ۱۵۰۲۹۳۲۸۸
۹۶/۶/۲۷ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر رضا طجرلو
بررسي ابعاد قانون گريزي در صنعت نفت و گاز جمهوري اسلامي ايران حقوق نفت و گاز کارشناسي ارشد فخرالدين مظفري ۱۵۰۳۹۴۲۵۴
۹۶/۶/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر دكتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
«بررسي و مدل‌يابي نظام انگيزش و پاداش منابع انساني در شركت‌هاي توليدي: مطالعه موردي واحد بازرگاني گروه سلولزي گلستان» مديريت منابع انساني - منابع انساني بين الملل کارشناسي ارشد سيدعلي نورمفيدي ۱۵۰۲۹۳۳۷۹
۹۶/۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
" بررسي اثر تبليغات غيرمعمول بر تمايل به خريد محصولات آرايشي و بهداشتي با استفاده از مدل RIP " مديريت اجرايي کارشناسي ارشد سارا گرجيني ۱۵۰۲۹۴۵۹۹
۹۶/۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
شاخص‌هاي زيست پذيري شهري در شهرهاي ساحلي مطالعه موردي شهر تنكابن جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد فريبا عشوري ۱۵۰۲۹۴۵۰۴
۹۶/۶/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر عيسي حجت در جستجوي مفهوم خانه در بلند مرتبه هاي كرمان (مطالعه موردي مسكن معاصر) مهندسي معماري کارشناسي ارشد فيروزه يزدي پور ۱۵۰۵۹۳۱۱۹
۹۶/۶/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر محمد آقايي
بررسي تاثير بكارگيري رايانش ابري بر استراتژي هاي تكنولوژيكي سازمان در زمينه سلامت الكترونيك مديريت اجرايي کارشناسي ارشد معين ميمندكرماني ۱۵۰۲۹۴۷۲۶
۹۶/۶/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر نسترن حاجي حيدري
اولويت بندي معيارهاي وارداتي در پسابرجام با استفاده از روش هاي تصميم گيري چندمعياره (مطالعه موردي صنعت لوازم خانگي) مديريت كسب و كار MBA - استراتژي کارشناسي ارشد ياسمن محمدي ضيا ۱۵۰۲۹۴۶۴۶
۹۶/۶/۲۶ ساعت ۱۰:۱۵ دکتر حسن جعفري تبار
دکتر رضا طجرلو
تحليل ابهامات مفاهيم حقوقي در متون انگليسي قراردادهاي تجاري بين المللي با تاكيد بر واژه هاي"AND" و "OR" حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد عليرضا رجبي جورشري ۱۵۰۳۹۴۳۸۷
۹۶/۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر احمد پوراحمد
دکتر كرامت اله زياري
تعيين مولفه‌هاي مقاوم سازي بافت فرسوده نمونه موردي محله ملاشيه شهر اهواز جغرافيا و برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد حميدرضا ملكي ۱۵۰۲۹۴۰۲۰۸
۹۶/۶/۲۶ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر رحمن سوري
دکتر سيروس چوبينه
تاثير تمرينات مقاومتي فزاينده و مصرف شير سويا بر هورمون فاكتور تفكيك رشد-8 (GDF-8) سرم زنان سالمند فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض کارشناسي ارشد پريچهر فرهمنديان ۱۵۰۲۹۴۵۴۰
۹۶/۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر رحمن سوري
دکتر سيروس چوبينه
بررسي تاثير فعاليت بدني و مصرف مكمل پروتئيني بر مايوژنيك فاكتور 4 (Myf4) سرم زنان سالمند غيرفعال فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض کارشناسي ارشد سحابه مهديان ۱۵۰۲۹۴۷۰۹
۹۶/۶/۲۶ ساعت ۹:۰۰ دکتر عيسي حجت طراحي مدرسه با رويكرد پايداري اجتماعي در محله عودلاجان مهندسي معماري کارشناسي ارشد هانيه ابوالحسني شهرضا ۱۵۰۵۹۴۰۰۱
۹۶/۶/۲۶ ساعت ۱۵:۳۰ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر محمدرضا كرامتي
رابطه ميان يادگيري سازماني و مهارت هاي ارتباطي با تعارض سازماني دركاركنان اداره آموزش مديريت آموزشي کارشناسي ارشد علي قائم منتظري ۱۵۰۲۹۳۵۵۹
۹۶/۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر محمدرضا كرامتي
رابطه كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني با خوشنودي شغلي كاركنان دانشگاه تهران مديريت آموزشي کارشناسي ارشد زهرا همتي ۱۵۰۲۹۳۶۲۴
۹۶/۶/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر نجادعلي الماسي
دکتر حسن باديني
دکتر حسن جعفري تبار
تعدداسباب در خسارات پزشكي حقوق خصوصي دکتري سهيلا جوادي ۱۵۰۳۹۲۳۷۸
۹۶/۶/۲۶ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر رحيم پيلور
دکتر محسن صادقي
تحليل حقوقي -اقتصادي قوانين حاكم برشركتهاي تعاوني حقوق تجاري اقتصادي بين المللي کارشناسي ارشد پيمان نيكزادهرسيني ۱۵۰۳۹۴۲۸۸
۹۶/۶/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر مجيد نعمتي
دکتر احمد رمضاني
بررسي آموزش زبان انگليسي به افراد ناشنوا در ايران آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد سارا يغمايي ۱۵۰۳۹۳۱۲۷
۹۶/۶/۲۵ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
سبب شناسي ناشنوايي هاي حسي عصبي كودكان پيش زباني در دو دهه اخير جامعه ايران روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي کارشناسي ارشد سارا بهرامي ۱۵۰۲۹۴۱۷۳
۹۶/۶/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر نادر سيدكلالي
بررسي رابطه ميان تفكر استراتژيك وجهت گيري كارآفرينانه مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد سيدحميدرضا قرشي ۱۵۰۲۹۳۵۶۴
۹۶/۶/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر عباس منوريان
دکتر سيدكمال واعظي
دکتر محمد خوش چهره جمالي
طراحي مدل بكارگيري و اثرگذاري نخبگان علمي،فناورانه و فرهنگي در محيط هاي علمي كشور مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري اكبر پيوسته ۱۵۰۲۹۲۹۲۶
۹۶/۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر فردريك جيمسون
پسا پسامدرنيسم در برابر پسامدرنيسم و مدرنيسم: هويت و ارتباط در سه گانه ديويد فاستر والاس زبان و ادبيات انگليسي دکتري عبدالرضا گودرزي ۱۵۰۳۹۲۳۹۱
۹۶/۶/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي رابطه بين ويژگيهاي مرتبط با احساسات و ادراك ارزش با قصد خريد در فروشگاه‌هاي تخفيف مديريت بازرگاني - بازاريابي کارشناسي ارشد سپيده سادات ميرخاني ۱۵۰۲۹۴۷۱۸
۹۶/۶/۲۲ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر محمد خوش چهره جمالي
دکتر عباس منوريان
دکتر حسين علايي
طراحي و تبيين الگوي يادگيري سازماني در كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي كشور مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي دکتري اسماعيل عمران زاده ۱۵۰۲۹۲۹۴۹
۹۶/۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر مهرزاد حميدي
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر محمد خبيري
مدل سازي نقش فرهنگ سازماني و انگيزه خود تعييني بر اخلاق ورزشي ورزشكاران نخبه ايران برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري عليرضا حجي پور ۱۵۰۲۹۲۸۴۵
۹۶/۶/۲۱ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
دکتر ولي رستمي
نقش دادستان كل كشور در تامين و تضمين حقوق شهروندي حقوق عمومي دکتري ابوالفضل انتظاري ۱۵۰۳۹۲۳۴۵
۹۶/۶/۲۱ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
بررسي حساسيت مصرف كنندگان ايراني نسبت به مقوله سبزشويي در حوزه مواد غذايي در استان تهران مديريت بازرگاني کارشناسي ارشد محيا خدابخش دچاني ۱۵۰۲۹۳۴۹۲
۹۶/۶/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مهدي خادمي
بررسي تاثير تصوير ذهني ادراك شده مراكز خريد بر رفتار مشتريان اين مراكز با در نظر گرفتن متغير خودتجانسي مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد مهدي يوسفي ۱۵۰۲۹۳۶۳۲
۹۶/۶/۲۰ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر مهرزاد حميدي
دکتر سيدنصراله سجادي
مدلسازي رابطه بين سرمايه اجتماعي، فرهنگ شهروندي و تمايل به داوطلبي در المپياد ورزشي درون مدرسه اي برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري هادي تيپ ۱۵۰۲۹۲۸۴۳
۹۶/۶/۲۰ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر پرويز آهي
طراحي مدل تامين امنيت مسابقات ليگ برتر فوتبال برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري محمدرضا رضايي نياركي ۱۵۰۲۹۲۹۳۷
۹۶/۶/۲۰ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
طراحي مدل مديريت دانش در وزارت ورزش جوانان برنامه ريزي و مديريت ورزشي دکتري عباسعلي اكبري ۱۵۰۲۹۲۸۳۹
۹۶/۶/۲۰ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر سيدمحمد ميركمالي
دکتر محمدرضا كرامتي
بررسي رابطه رهبري قابل اعتماد و سلامت روان با خوش بيني علمي معلمان متوسطه منطقه پاكدشت مديريت آموزشي کارشناسي ارشد ليلا يحيايي ۱۵۰۲۹۳۶۲۷
۹۶/۶/۲۰ ساعت ۹:۰۰ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر فردين مهرابيان
ارزيابي عملكرد و رتبه‌بندي بيمارستان هاي آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان با رويكرد ارزيابي متوازن» مديريت اجرايي کارشناسي ارشد ارسلان بدري كوهي ۱۵۰۲۹۴۱۶۱
۹۶/۶/۲۰ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر عليرضا نورپور
دکتر سيد جعفر خامسي
حل عددي جريان سيال در فرآيند تصفيه فاضلاب شهري از ديدگاه مديريت انرژي مهندسي سيستم هاي انرژي - انرژي و محيط زيست کارشناسي ارشد سيدسينا خامسي ۱۵۰۴۹۴۰۸۶
۹۶/۶/۱۹ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر محمدعلي انصاري پور
دکتر سيد طه مرقاتي
دکتر محمود كاظمي
تحليل مباني، اهداف و آثار نكاح موقت و دائم حقوق خصوصي دکتري جهانبخش غديري ۱۵۰۳۹۱۱۵۴
۹۶/۶/۱۹ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر عباس منوريان
بررسي تاثير بازارگرايي بر توسعه محصولات جديد صنعتي با توجه به نقش واسطه مديريت برند ، قابليتهاي آميخته بازاريابي و مديريت روابط با مشتريان ( مورد مطالعه : صنايع غذايي در شهر تهران) مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد اذين جعفرزايي ۱۵۰۲۹۳۱۴۰
۹۶/۶/۱۵ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر زهره رامين
دکتر محمد حسين رمضان كيايي
شكل گيري هويت كارائيبي در مواجه با استعمار در نمايشنامه هاي برجسته درك ولكات زبان و ادبيات انگليسي دکتري منيره آروين ۱۵۰۳۹۱۱۰۷
۹۶/۶/۱۵ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمود فيروزيان
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با عملكرد شغلي كاركنان؛ مورد مطالعه: هلدينگ نيلپر مديريت اجرايي کارشناسي ارشد رضا جوشقاني ۱۵۰۲۹۳۴۷۲
۹۶/۶/۱۴ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر مجيد نعمتي
دکتر شيوا كيوان پناه
الگوي پردازش خواندن متون درون شاكله با محتواي فرهنگي آشنا / ناآشنا با استفاده از دستگاه ردياب چشمي در فراگيران زبان انگليسي آموزش زبان انگليسي دکتري عليرضا اتش پنجه ۱۵۰۳۹۲۳۴۴
۹۶/۶/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تأثير قيمت گذاري تاريخ انقضاء بر تصوير ذهني برند مديريت بازرگاني - بازاريابي کارشناسي ارشد شيرين عبدالوند ۱۵۰۲۹۴۴۸۴
۹۶/۶/۱۴ ساعت ۸:۰۰ دکتر رضا بندريان
دکتر مهدي محمدي
تبيين مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر رقابت پذيري در شركت هاي مهندسي و مهندسين مشاور ايران در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي مديريت صنعتي - توليد کارشناسي ارشد سيدمحمدحسين جزايري موسوي ۱۵۰۲۹۴۲۳۲
۹۶/۶/۱۳ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر عليرضا اصلاني
بررسي عوامل موثربر ترجيجات مشتريان در خريد محصولات ارگانيك كشاورزي مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي کارشناسي ارشد شروين تاجديني ۱۵۰۲۹۴۲۰۷
۹۶/۶/۱۳ ساعت ۱۳:۳۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
بررسي عوامل موثر بر مرجوعي كالادربازارهاي اينترنتي(مطالعه موردي:سايتهاي فروش لوازم الكترونيك) مديريت بازرگاني - بازاريابي کارشناسي ارشد كبري عزيزي راد ۱۵۰۲۹۴۵۰۰
۹۶/۶/۱۱ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر عليرضا بديعي
دکتر محمدرضا گنجعلي
دکتر احمد اميري
تركيبات نانومتخلخل مغناطيسي: سنتز، شناسايي و اصلاح سطح با ارگانوسيلان‌ها نانو شيمي دکتري حسين وجودي ۱۵۰۱۹۲۰۱۰
۹۶/۶/۷ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تحليل راهبردي فنّي‌اقتصادي بهره‌برداري از فناوري‌هاي جلبك جهت توليد سوخت زيست‌توده در كشور مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد محمد محمدي ۱۵۰۲۹۳۳۲۷
۹۶/۶/۶ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر حسن دارابي
دکتر هما ايراني بهبهاني
باز طراحي منظر روستايي با رويكرد اكودهكده نمونه موردي :ايگل مهندسي طراحي محيط زيست کارشناسي ارشد محمدرضا اطمينان مهر ۱۵۰۴۹۴۰۲۹
۹۶/۶/۵ ساعت ۱۰:۳۰ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
بررسي وضعيت مديريت انرژي در اماكن ورزشي سرپوشيده ي دانشگاه هاي دولتي شهر تهران براساس مقررات ملي ساختمان مديريت ورزشي - مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي کارشناسي ارشد ثنا همداني ۱۵۰۲۹۴۷۷۸
۹۶/۵/۲۳ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محسن صادقي
دکتر رحيم پيلور
حمايت حقوقي از گياهان دارويي در ايران حقوق مالكيت فكري کارشناسي ارشد مليكا خليل الهي ۱۵۰۳۹۴۱۰۹
۹۶/۵/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
بررسي تاثير تكرار بر فراگيري لغت خردسالان آموزش زبان انگليسي کارشناسي ارشد ندا قوام بايگي ۱۵۰۳۹۳۱۹۳
۹۶/۵/۹ ساعت ۹:۰۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر منوچهر انصاري
عوامل مؤثر بر نشاط سازماني در محيط كار سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران مديريت منابع انساني کارشناسي ارشد اروين رحمانزاده ۱۵۰۲۹۴۳۴۱
۹۶/۵/۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
اندازه گيري كارايي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالي شركت ها مديريت صنعتي - تحقيق در عمليات کارشناسي ارشد مينا خيرخواه ۱۵۰۲۹۴۳۱۲
جستجو در پايان نامه ها

تماس با ما

تلفن: ۳۲۸۲۹۰۶۰-۰۲۶
گذاشتن پيغام: فرم

كرج، بعد از پل فرديس، به طرف جاده ملارد، بعد از پمپ بنزين باران، شهرك بنفشه، انتهاي بلوار شرقي، ابتداي بلوار شمالي، پلاك ۳۳۸

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.