جلسات دفاع
۹ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۷/۴/۶ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر بهروز محمودي بختياري
فروپاشي خود در موقعيت تروماتيك و ديالكتيك تابع - خوانش باتلري و پسا لاكاني بر آثار سارا كين زبان و ادبيات انگليسي دکتري حجت اله برزآبادي فراهاني ۱۵۰۳۹۲۳۷۵
۹۷/۳/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر عباس منوريان
نگاشت توانمندي هاي استراتژيك شكل دهنده ي مزيت رقابتي بر اساس رويكرد توانمندي هاي پويا: مورد مطالعه اپراتورهاي تلفن همراه در ايران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد محمدامين شهريوري ۱۵۰۲۹۳۲۳۱
۹۷/۳/۳۰ ساعت ۱۲:۳۰ دکتر عباس منوريان
دکتر محمد حقيقي
اثرات استراتژي رقابتي و نوآوري باز در بهبود عملكرد شركت هاي دولتي (مطالعه موردي: ايران خودرو) مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد اسما حبيبي ۱۵۰۲۹۳۴۷۷
۹۷/۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر محمدرضا حايري يزدي طراحي، مدل‌سازي و شبيه‌سازي بلوك بازياب انرژي جنبشي با استفاده از آهنرباي معلق مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد سپيده سراواني ۱۵۰۴۹۴۱۳۶
۹۷/۳/۲۹ ساعت ۱۶:۳۰ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تأثير نگرش فردي مشتريان ايراني در تمايل به خريد آنلاين زيورآلات مديريت MBA - مديريت بازاريابي کارشناسي ارشد پيمان شاه نواز ۱۵۰۲۹۳۵۲۴
۹۷/۳/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر بهنام عبدي
برنامه ريزي راهبردي جهت استفاده از ابزارهاي وب 2 براي توسعه سيستم هم افزاي دانش در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران مديريت MBA - استراتژي کارشناسي ارشد مژگان ملك پورطالقاني ۱۵۰۲۹۲۶۶۶
۹۷/۳/۲۳ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر محمدرضا كردي
دکتر سيروس چوبينه
تاثير شدت تمرين ورزشي بر عوامل آنژيوژنيكي و مايوژنيكي در عضله نعلي رت هاي مبتلا به انفاركتوس قلبي تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي دکتري وحيده كيان مرز بناب ۱۵۰۲۹۱۴۰۱
۹۷/۳/۲۲ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر علي سلامي
دکتر مهدي صداقت پيام
بررسي رمان‌هاي پينچان زبان و ادبيات انگليسي دکتري راضيه رحماني ۱۵۰۳۹۲۱۵۵
۹۷/۲/۳۰ ساعت ۸:۰۰ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر غلامرضا كردستاني
دکتر كاوه مهراني
مدل سياست مالياتي با تاكيد بر ارزش هاي فرهنگي حسابداري دکتري عليرضا شهابي ۱۵۰۲۹۱۳۸۵
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.