جلسات دفاع
۹ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د
۹۸/۹/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر مهدي شريفي
دکتر سعيد روحاني
ارائه مدل دسته بندي احساسات ويدئوهاي شبكه اجتماعي يوتيوب مديريت كسب و كار گرايش بازايابي کارشناسي ارشد ياسمين چراغي ۱۵۰۲۹۶۲۹۸
۹۸/۹/۱۲ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر سيدمهدي گنجياني بررسي همزمان شكست و بهسازي بافت استخوان از ديدگاه مكانيك آسيب مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي کارشناسي ارشد حانيه حالتي املشي ۱۵۰۴۹۵۲۶۶
۹۸/۹/۱۱ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر هومن مينونژاد
دکتر رضا رجبي
مقايسه اثر شش هفته تمرينات عصبي_عضلاني با PNF بر روي ديسكنزي، ريتم، موقعيت و درد كتف در ورزشكاران نخبه بدنسازي آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي کارشناسي ارشد محمدمهدي مشرفي ۱۵۰۲۹۶۷۵۸
۹۸/۹/۵ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر ولي رستمي
دکتر مجتبي اشراقي آراني
نظارت بر عملكرد شركت‌هاي دولتي مطابق قانون تجارت و ساير قوانين موضوعه حقوق خصوصي دکتري مازيار قاسمي گودرزي ۱۵۰۳۹۱۱۳۳
۹۸/۸/۲۲ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر علي رستمي
ارائه الگو همراستايي تدوين و كنترل استراتژيك ( صنعت پتروشيمي) مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني دکتري سيده فروزان جواهري شلماني ۱۵۰۲۹۴۰۰۸
۹۸/۷/۱۳ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر رضا بندريان
دکتر علي ملكي
دکتر مهدي محمدي
ارائه مدل ارتقاي توانمندي فناورانه در شركتهاي موخر خدمات نفتي ايران مديريت تكنولوژي دکتري شيوا ابن ياميني ۱۵۰۲۹۲۸۶۸
۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۷:۰۰ دکتر سيدحامد وارث
دکتر رضا تهراني
بررسي رابطه بين سرمايه گذاري آگاهانه در خلاف روند و بازده مازاد سهام - مورد مطالعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مديريت كسب و كار گرايش استراتژي کارشناسي ارشد مهسا دري ۱۵۰۲۹۶۳۸۰
۹۸/۶/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر هومن مينونژاد
دکتر شهرزاد زندي
بررسي اثر آموزش با و بدون آيينه بر تعادل ايستا و پويا بر زنان بزرگسال ورزشكار آماتور آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي کارشناسي ارشد پريسا عبدالعظيمي ۱۵۰۲۹۵۱۷۱
۹۸/۶/۶ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر عليرضا آرايي ساخت المنت‌هاي آنودي – كاتدي باكتري‌زدايي و بررسي تاثير دما بر نرخ خوردگي در حالت دايره‌اي و شش ضلعي مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد کارشناسي ارشد سيدكاظم حسيني ۱۵۰۴۹۵۰۵۷
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.