كارشناسان اداري و مالي

 

حميد نيرويي

 

نام و نام خانودگي:

مسئول دفتر معاون علمي
سمت:

88391400

 

تلفن:

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام

 

پيغام:

 

 

حسين حسيني

 

نام و نام خانودگي:

مسئول دفتر حوزه رياست سمت:

88391400

 

تلفن: hosseini58@ut.ac.ir رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام

 

پيغام:

 

مژگان بابايي توسكي
نام و نام خانودگي:
سرپرست امور دانشجويي، فرهنگي و امور ايثارگران سمت:

 88955685

راهنماي جامع دانشگاه تهران


ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30


تلفن:

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

ارسال پيام

 

پيغام:

 

 

 

 

جمشيد نظيفي

نام و نام خانودگي:
رئيس اداره امور اداري، رفاهي و پشتيباني سمت:

 88955526


ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:

jnazifi@ut.ac.ir

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام

پيغام:

مريم محقق راد

نام و نام خانودگي:
مسئول دبيرخانه سمت:

 88390886

راهمناي جامع دانشگاه تهران


ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:

mohagheghrad@ut.ac.ir

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام

پيغام:
مهدي علي كرمي نام و نام خانودگي:
كارشناس حسابداري سمت:

  88390887

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

راهنماي امور مالي


ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:
mahdialikarame@gmail.com رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام فقط براي امور دانشجويي و اساتيد

پيغام:

الهام خوش اخلاق

نام و نام خانودگي:
كارشناس حسابداري سمت:

  88390887

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

راهنماي امور مالي

دانشجويان گرامي براي سوالات مالي خود با كارشناس مالي آقاي كرمي مكاتبه نماييد


ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:

E.khoshakhlagh@ut.ac.ir

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام فقط براي امور حسابداري

پيغام:

زهرا خراساني

نام و نام خانودگي:
كارشناس حسابداري آموزش
سمت:

  88390887

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش (براي دانشجويان)

دانشجويان گرامي براي سوالات مالي خود با كارشناس مالي خانم خراساني مكاتبه نماييد


ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:

 

رايانامه:
گذاشتن پيغام فقط براي امور حسابداري پيغام:
مصطفي ترابي

 

نام و نام خانودگي:

رئيس حسابداري
سمت:

88390887

 

تلفن:

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام

 

پيغام:
سعيد صادقي

 

نام و نام خانودگي:

كارشناس امور بين الملل
سمت:

88955537

 

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

تلفن:

رايانامه:

  سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات 

گذاشتن پيغام

 

پيغام:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.