كارشناسان واحدهاي آموزش و پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كارشناسان آموزش آماده پاسخگويي به شما دانشجويان و متقاضيان محترم مي باشند.

دانشجويان و متقاضيان مي توانند با توجه به رشته تحصيلي مورد نظر خود كارشناس مربوطه را از زير انتخاب نموده و از طريق گذاشتن پيغام با ايشان در تماس باشند.

در صورت مراجعه حضوري اتاق آموزش جهت دسترسي سريع شما در طبقه 3  قرار دارد. 

ساعت پاسخگويي تلفني ( تماس ضروري )  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 12 ( دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد. )

ساعت پاسخگويي حضوري  شنبه تا چهار شنبه 8 الي 15:30

 

نام و نام خانوادگي

مهدي فرخي

سمت

رئيس اداره آموزش - امور فارغ التحصيلي

تلفن

02188955693

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش براي دانشجويان

راهنماي امور فارغ التحصيلي

لينك پيغام

گذاشتن پيغام  

 

 

نام و نام خانوادگي

مرضيه شهرابي فراهاني

سمت

كارشناس آموزش - امور فارغ التحصيلي

مديريت كسب و كار MBA ) همه گرايش ها ) - مديريت بازرگاني ( همه گرايش ها ) - محيط زيست ( همه گرايش ها ) - شيمي گرايش نانو شيمي ، كاربردي - پليمر

تلفن

0218839881

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش براي دانشجويان

راهنماي امور فارغ التحصيلي

لينك پيغام

گذاشتن پيغام  

 دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود فقط از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد.

 

نام و نام خانوادگي

فرشته حسيني شريف

سمت

كارشناس آموزش:حقوق ( همه گرايش ها)- ايرانشناسي -زبان و ادبيات فارسي -زبان و ادبيات عربي -  الهيات و فقه - كارآفريني( همه گرايش ها(

تلفن

02188955435

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش براي دانشجويان

لينك پيغام

گذاشتن پيغام  

 دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود فقط از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد

 

نام و نام خانوادگي

امير امرايي

كارشناس آموزش:هنر و معماري- طراحي شهري- برنامه ريزي شهري- طراحي صنعتي- ارتباط تصويري - تصوير متحرك-  زبان و ادبيات انگليسي- آموزش زبان انگليسي- جغرافيا و برنامه ريزي شهري( همه گرايش ها) زبان و ادبيات انگليسي- آموزش زبان انگليسي جغرافيا و برنامه ريزي شهري- جغرافياي سياسي- مهندسي مكانيك ( همه گرايش ها )

تلفن

02188390885

راهنما

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش براي دانشجويان

لينك پيغام

گذاشتن پيغام  

 دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود فقط از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد

 

نام و نام خانوادگي

آرش كريمي پناهان

كارشناس آموزش : مديريت مالي -  حسابداري -مديريت دولتي - مديريت امور شهري - مديريت اجرايي - مهندسي شيمي گرايش داروسازي - مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - مهندسي مواد و متالوژي -  مديريت دولتي - مديريت مالي -  حسابداري ( همه گرايش ها (

تلفن

02188985166

راهنما

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش براي دانشجويان

لينك پيغام

گذاشتن پيغام  

 دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود فقط از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد

 

نام و نام خانوادگي

فاطمه پورباقري

كارشناس آموزش: علوم اقتصادي( همه گرايش ها )- تربيت بدني و علوم ورزشي ( همه گرايش ها )- جامعه شناسي و علوم ارتباطات( همه گرايش ها ) - روانشناسي و مديريت آموزشي ( همه گرايش ها )-مهندسي صنايع ( همه گرايش ها)

تلفن

02188390884

راهنما

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش براي دانشجويان

لينك پيغام

گذاشتن پيغام  

 دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود فقط از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد

 

نام و نام خانوادگي

پرستو آل خميس

كارشناس حق التدريس و حق التحقيق

تلفن

02188955692

راهنما

راهنماي اساتيد

لينك پيغام

گذاشتن پيغام  

 دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود فقط از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد

 

نام و نام خانوادگي

آيناز نوري

سمت

رييس واحد پژوهش

تلفن

02188390882

 

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش براي دانشجويان

راهنماي انتخاب استاد راهنما

راهنماي بارگزاري پروپوزال

راهنماي بارگزاري پايان نامه يا رساله

فرم هاي پژوهشي

لينك پيغام

گذاشتن پيغام  

 دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود فقط از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد

 

نام و نام خانوادگي

الهام بنايي

سمت

كارشناس واحد پژوهشي ،امور دفاع - پايان نامه: همه رشته ها

تلفن

02188390882

آيين نامه هاي آموزشي

 راهنماهاي سامانه جامع آموزش براي دانشجويان

راهنماي انتخاب استاد راهنما

راهنماي بارگزاري پروپوزال

راهنماي بارگزاري پايان نامه يا رساله

فرم هاي پژوهشي

لينك پيغام

گذاشتن پيغام  

 دانشجويان گرامي براي سوالات آموزشي خود فقط از طريق پيام ، با كارشناس خود در ارتباط باشيد

 

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.