فرم هاي پژوهشي

لطفا فايل مورد نظر را از پيوست صفحه دريافت نماييد.

پيوست‌ها:

 • پيوست ۱: تاييد مقاله دانشجويان دكتري
 • پيوست ۲: فرم انتخاب استاد راهنما
 • پيوست ۳: فرم مجوز دفاع كارشناسي ارشد
 • پيوست ۴: گزارش پيشرفت پايان نامه كارشناسي ارشد
 • پيوست ۵: فرم مجوز دفاع دكتري
 • پيوست ۶: فرم مجوز دفاع پروپوزال دكتري
 • پيوست ۷: دستورالعمل ساخت پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري
 • پيوست ۸: اعلام اصلاحات رساله دكتري تخصصي(Ph.D)
 • پيوست ۹: اعلام اصلاحات طرح پيشنهادي پروپوزال دكتري
 • پيوست ۱۰: فرم تحويل پايان نامه كارشناسي ارشد
 • پيوست ۱۱: فرم تحويل رساله دكتري
 • پيوست ۱۲: فرم اصالت اثر
 • پيوست ۱۳: فرم حمايت از فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان
 • پيوست ۱۴: فرآيند بعد از دفاع و مراحل تسويه با كتابخانه پرديس البرز
 • پيوست ۱۵: مراحل دفاع در نيمسال دوم سال تحصيلي ۹8-۹7
 • پيوست ۱۶: گزارش پيشرفت رسالة دانشجويان دورۀ دكتري تخصصي8
 • پيوست ۱۷: اعلام اصلاحات پايان نامه كارشناسي ارشد

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.