خبر شماره ۵۲۲۵

«مجموعه آئين نامه‌ها و شيوه نامه هاي آموزشي دوره‌هاي مختلف تحصيلي دانشگاه تهران سال ۹۸»

بازديد: ۲۶     ۹۸/۸/۲۷

به اطلاع مي‌رساند؛ مجموعه آئين نامه‌ها و شيوه نامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي تحصيلي دانشگاه تهران كه در طول سال گذشته مورد بازنگري قرار گرفته و به تصويب شوراي آموزشي دانشگاه رسيده است، در وبگاه معاونت آموزشي به آدرس: https://academics.ut.ac.ir در دسترس مي‌باشد.

اين مقررات براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي ۹۹-۱۳۹۸ و پس از آن لازم الاجراء است و همه آئين نامه‌ها و شيوه نامه‌هاي مغاير با آن لغو و بلا اثر مي‌گردد. بديهي است دانشجويان ورودي سال‌هاي قبل همچنان تابع آئين نامه‌ها و شيوه نامه‌هاي آموزشي سال ورود خود مي‌باشند. انتظار مي‌رود معاونان آموزشي، اعضاي هيأت علمي، كارشناسان و دانشجويان آئين نامه‌ها وشيوه نامه‌هاي مذكور را مطالعه دقيق نموده و با اشراف بر آن، شاهد اجراي صحيح مقررات باشيم.

 

 


بازديد: ۴۷۱۶۸   ۹۸/۶/۲
بازديد: ۱۸۷۳۳   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۴۱۸۰   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۲۶۷۱   ۹۸/۳/۴
بازديد: ۱۰۳۸۵   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۲۷۷   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۷۱۳۶   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۶۹۷۹   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۶۵۸۳   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۵۸۲   ۹۶/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.