خبر شماره ۵۱۷۶

نشست تخصصي سلامت اجتماعي و توسعه برگزار گرديد

بازديد: ۵۲۲     ۹۸/۷/۱۵

كارگاه آموزشي سلامت اجتماعي و توسعه توسط كرسي يونسكو در سلامت اجتماعي و توسعه دانشگاه تهران با همكاري انجمن مددكاري اجتماعي ايران و دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد. در اين نشست يك روزه كه با حمايت بيمه سرمد روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ با حضور رئيس دانشكده علوم اجتماعي و رئيس انجمن مددكاران اجتماعي برگزار شد مباحث مختلفي چون تحليل وضعيت سلامت اجتماعي، نقش زيرساخت هاي اجتماعي در سلامت و نقش فعالان اجتماعي و تسهيلگران در ارتقا سلامت اجتماعي مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت. در اين نشست تخصصي، سخنرانان و اساتيدي چون دكتر يونس نوربخش، موسوي چلك، محمد توكل، حسن رفيعي، ايماني جرجامي، ميرطاهر موسوي، محمدرضا سعيدآبادي و اردشير گراوند به ايراد سخنراني پرداختند.

در اين نشست، دكتر نوربخش، رئيس كرسي يونسكو در سلامت اجتماعي و توسعه ضمن اشاره به اهميت سلامت اجتماعي مردم و شهروندان گفت: سلامت تنها يك مساله پزشكي نيست. روانشناسان، جامعه شناسان و سياستگذاران اجتماعي بايد موضوع سلامت بويژه سلامت اجتماعي را جدي بگيرند. نبايد سلامت مردم مورد معامله قرار گيرد. نه تنها دولتمردان و انديشمندان بلكه سازمان ها، توليدكنندگان و بخش خصوصي نيز بايد سلامت جامعه و اعضاي آن را مورد توجه قرار دهند.

وي در ادامه افزود: ما در بعضي شاخص هاي سلامت وضعيت مناسبي داريم مثل كنترل بيماريهاي واگيردار، توسعه خدمات پزشكي و جلوگيري از مرگ و مير كودكان. اما در حوزه سلامت روحي مثل افسردگي، حوزه ذهني شك و ترديدهاي فراوان در  نسل جديد، در حوزه سلامت اجتماعي انزواطلبي، سست شدن روابط اجتماعي، اعتماد اجتماعي، خودكشي و اعتياد آمار نگران كننده است. حتي در حوزه امنيت جاني، جامعه ما ساليانه تلفات زيادي در حوزه تصادفات جا ده اي دارد. چرا بايد خودروسازان به مسئوليت اجتماعي خودشان در حوزه سلامت مشتريان بي توجه باشند؟ 

دكتر نوربخش سپس گفت: از عوامل مهمي كه سلامت اجتماعي را تهديد مي كند مي توان به تبعيض، حامي سالاري بجاي شايسته سالاري، تظاهر  به ثروت و تن آسايي، حاشيه نشيني، عدم توجه به حقوق و آزادي هاي مشروع در قانون، اختلال در سلامت اجتماعي، سلامت روحي و رواني اشاره نمود. وي افزود: بايد در سه سطح كلان، مياني و خرد به سياستگذاري در اين زمينه توجه شود. در سطح كلان دولت بايد زيرساخت ها را آما ده كند. فرصت هاي برابر دسترسي به امكانات اوليه از مهمترين ها در اين سطح است. در سطح مياني، سازمانها، كارخانه ها و موسسات بايد در راستاي مسئوليت اجتماعي به پيامدهاي فعاليت هايشان در حوزه سلامت اجتماعي حساس باشند. مثلا يك شركت نمي تواند براي رسيدن به سود، به تخريب محيط زيست دست بزند. در سطح خرد نيز توسعه آموزش، آگاهي، مهارت آموزي و فعال شدن تسهيلگران اجتماعي نقش مهمي دارد.


بازديد: ۴۷۶۴۱   ۹۸/۶/۲
بازديد: ۱۸۸۸۲   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۴۲۷۲   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۳۶۴۰   ۹۸/۱۰/۲
بازديد: ۱۰۵۱۹   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۳۵۵   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۷۱۹۹   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۷۰۶۱   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۶۶۳۰   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۶۱۱   ۹۶/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.