خبر شماره ۵۰۶۸

فراخوان معرفي دانشجويان دكتري واجد شرايط جهت بهره برداري از فرصت مطالعاتي در سال ۱۳۹۸

بازديد: ۳۶۳۳     ۹۸/۲/۱۸

 

به اطلاع دانشجويان مقطع دكتري تخصصي مي رساند كه معاونت بين الملل دانشگاه در سال جاري تعدادي بورس جهت انجام فرصت مطالعاتي در نظر گرفته است. متقاضيان بايستي ضمن مطالعه آئين نامه اجرايي (فايل پيوست) در صورت واجد شرايط بودن مدارك ذيل را تكميل نموده و به امور بين الملل پرديس ارائه نمايند.  (مهلت تحويل مدارك: ۱۵ تيرماه)

۱- درخواست كتبي دانشجو كه به تأييد استاد راهنما و ممهور به مهر دانشكده رسيده باشد.

۲- فرم تكميل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره ۱۰۱) تأييد استاد راهنما و مهر دانشكده

۳- اصل پذيرش تحصيلي با سر برگ دانشگاه مقصد با ذكر دقيق تاريخ (ماه و سال) پذيرش در متن نامه فوق

۴- يك قطعه عكس دانشجو

۵- تصوير كارت ملي

۶- تصوير صفحه اول گذرنامه‌‌‌‌‌‌‌

۷- تصوير كارنامه نمره زبان انگليسي از مراجع معتبر با تاريخ اعتبار.( MSRT,TOFEL,TOLIMO,IELTS )

۸‌‌‌‌‌‌‌- تكميل فرم‌هاي ۱۰۲- ۱۰۳

۹- صورتجلسه گروه آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده / گروه

۱۰- صورتجلسه شوراي بين‌الملل پرديس / دانشكده

۱۱- تاييديه تصويب پروپوزال

۱۲- تاييديه آزمون جامع

۱۳- تكميل فرم ۱۰۷ در صورت نياز به ريز نمرات و اصل مدرك

 

۱۴- فرم تعهد محضري در صورت نياز به ريز نمرات و اصل مدرك


پيوست‌ها:

  • پيوست ۱: آئين_نامه_فرصت_مطالعاتي_مصوب_21_مهر_97_(1)
  • پيوست ۲: آئين_نامه_فرصت_مطالعاتي_مصوب_21_مهر_97_(2)
  • پيوست ۳: آئين_نامه_فرصت_مطالعاتي_مصوب_21_مهر_97_(3)
  • پيوست ۴: سند_تعهد_آموزش_رايگان
  • پيوست ۵: فرم_107_-كاربرگ_ريز_نمره_-_آزاد_سازي
  • پيوست ۶: مدارك+فرم_ها

بازديد: ۴۷۶۴۱   ۹۸/۶/۲
بازديد: ۱۸۸۸۲   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۴۲۷۲   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۳۶۴۰   ۹۸/۱۰/۲
بازديد: ۱۰۵۱۹   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۳۵۵   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۷۱۹۹   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۷۰۶۲   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۶۶۳۰   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۶۱۱   ۹۶/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.