خبر شماره ۴۸۲۷

كنفرانس نقش مطالعات ميان رشته اي در توسعه ي علمي و كارآفريني كشور

بازديد: ۹۱۹     ۹۷/۵/۲

در سه ده‌ي اخير، انسان با مسائل جديدي در حوزه سلامت، محيط زيست، لزوم بهره‌وري از انرژي و ... مواجه است كه هر يك از اين مسائل بعلت پيچيدگي كه در حل آنها نهفته است، پاسخگويي علوم با مرزبندي‌هاي فعلي را به چالش كشيده كه يكي از مهمترين راه‌هاي حل آن در تركيب و تقريب رشته‌هاست به عبارتي به نظر مي‌رسد حوزه‌هاي قبلي علوم براي حل مشكلات امروز عاجز مانده و دست ياري به سمت حوزه‌هاي ديگري از علوم دراز نموده است.

گفتمان ميان ‌رشته‌اي با برقراري ارتباط و پيوند بين چندين رشته، علاوه بر رفع موانع گفته شده در اثربخشي بيشتر محيط دانشگاهي و امكان از بين بردن فاصله و فضاي خالي بين علوم را فراهم مي‌آورد. در نتيجه، جوامع علمي به دليل ماهيّت و گستره چالش‌هاي كنوني و همچنين ارتقاء بهره‌وري و مهارت‌هاي تعاملي خود از طريق توليد دانش كاربرديِ ناشي از پيوند و انسجام بين رشته‌هاي متعدد دانشگاهي، انتظار است به طور روزافزون خواستار تركيب دانش برآمده از رشته‌هاي مختلف علمي در قالب رويكردهاي تلفيقي و ميان‌رشته‌اي ‌باشند.

اين مهم نياز به برگزاري همايش‌هاي علمي براي بررسي ضرورت، راهكارها، جهت‌يابي توسعه ميان‌رشته‌اي دارد. پرديس البرز در راستاي وظيفه دانشگاهي خود بر آن است نقش خود را در اين عرصه به طور جدي ايفا نمايد. يكي از موارد حصول به اين نتيجه برگزاري همايش‌ها و نشست‌هاي علمي با اهداف ويژه است. از اين‌رو پرديس البرز «    كنگره ي نقش مطالعات ميان رشته اي در توسعه ي  علمي و كارآفريني كشور» را با محور هاي زير برگزار مي‌نمايد:

  1. مباني ،مفاهيم، تجربه ها، الگوها و روندهاي جديد توسعه ميان رشتگي در كشور هاي در حال توسعه و توسعه يافته
  2. ملزومات و موانع ساختاري و نهادي
  3. ظرفيت دانشگاه ها در توسعه ميان رشتگي
  4. آينده پژوهي و توسعه ميان رشتگي
  5. ميان رشتگي و توسعه علمي و كار آفريني
  6. ميان رشتگي و ارتباط صنعت و دانش

آدرس سايت كنگره: http://isesdi2018.ut.ac.ir

 


بازديد: ۴۷۶۴۱   ۹۸/۶/۲
بازديد: ۱۸۸۸۲   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۴۲۷۲   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۳۶۴۰   ۹۸/۱۰/۲
بازديد: ۱۰۵۱۹   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۳۵۵   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۷۱۹۹   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۷۰۶۲   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۶۶۳۰   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۶۱۱   ۹۶/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.