خبر شماره ۴۱۲۱

برنامه امتحانات ترم جاري

بازديد: ۱۳۶۳۹     ۹۸/۱۰/۲

 

 


پيوست‌ها:

  • پيوست ۱: برنامه امتحانات 3981 دانشكده اقتصاد
  • پيوست ۲: برنامه امتحانات 3981 دانشكده تربيت بدني
  • پيوست ۳: برنامه امتحانات 9381 دانشكده علوم اجتماعي
  • پيوست ۴: برنامه امتحانات 3981 دانشكده روانشناسي
  • پيوست ۵: برنامه امتحانات 3981 دانشكده مهندسي صنايع
  • پيوست ۶: برنامه امتحانات 3981 دانشكده حقوق

بازديد: ۴۷۶۴۱   ۹۸/۶/۲
بازديد: ۱۸۸۸۲   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۴۲۷۲   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۳۶۴۰   ۹۸/۱۰/۲
بازديد: ۱۰۵۱۹   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۳۵۵   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۷۱۹۹   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۷۰۶۱   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۶۶۳۰   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۶۱۱   ۹۶/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.