خبر شماره ۴۱۲۱

برنامه امتحانات ترم جاري

بازديد: ۱۲۶۷۰     ۹۸/۳/۴

لطفا برنامه امتحانات را از زير دانلود فرماييد.

 


پيوست‌ها:

  • پيوست ۱: امتحانات 3972 دانشكده اقتصاد
  • پيوست ۲: امتحانات 3972 دانشكده روانشناسي
  • پيوست ۳: امتحانات 3972 دانشكده علوم ارتباطات
  • پيوست ۴: امتحانات 3972 دانشكده تربيت بدني
  • پيوست ۵: برنامه_امتحاني__گروه_حقوق_نيمسال_دوم_98-97
  • پيوست ۶: برنامه امتحاني نيمسال دوم گروه زبان انگليسي

بازديد: ۴۷۱۶۶   ۹۸/۶/۲
بازديد: ۱۸۷۳۳   ۹۴/۲/۳۰
بازديد: ۱۴۱۸۰   ۹۶/۶/۱۲
بازديد: ۱۲۶۷۱   ۹۸/۳/۴
بازديد: ۱۰۳۸۲   ۹۶/۶/۱۳
بازديد: ۸۲۷۶   ۹۶/۳/۱۷
بازديد: ۷۱۳۵   ۹۸/۳/۲۰
بازديد: ۶۹۷۸   ۹۸/۶/۲۰
بازديد: ۶۵۸۲   ۹۷/۶/۱۳
بازديد: ۵۵۸۲   ۹۶/۶/۱۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.