اعلاميه‌هاي مرتبط با آزمون جامع دکتري
  عنوان نوع شماره انتشار
دروس امتحاني آزمون جامع ارديبهشت ماه ۱۳۹۶ (گروه مديريت) اطلاعيه آموزشي ۴۴۲۷ ۹۵/۱۲/۲۹
منابع ازمون جامع دكتري زبان وادبيات فارسي آزمون جامع ارديبهشت ماه ۹۶ اطلاعيه آموزشي ۴۴۳۸ ۹۵/۱۲/۲۳
قابل توجه دانشجويان گروه حقوق عمومي و بين الملل در خصوص برگزاري آزمون جامع ارديبهشت ماه ۹۶ اطلاعيه آموزشي ۴۴۳۷ ۹۵/۱۲/۲۳
قابل توجه دانشجويان دكتري حقوق خصوصي (آزمون جامع ارديبهشت ماه ۹۶) اطلاعيه آموزشي ۴۴۳۶ ۹۵/۱۲/۲۳
مواد آزمون جامع دكتري رشته الهيات فقه و مباني حقوق اسلامي اطلاعيه آموزشي ۴۴۳۵ ۹۵/۱۲/۲۳
مواد آزمون جامع گروه محيط زيست - برنامه ريزي ( آبان ماه ۱۳۹۵) اطلاعيه آموزشي ۴۳۵۴ ۹۵/۸/۱۵
مواد آزمون جامع گروه نانو شيمي و شيمي كاربردي ( آبان ماه ۱۳۹۵) اطلاعيه آموزشي ۴۳۵۲ ۹۵/۸/۱۱
قابل توجه دانشجويان دكتري متقاضي شركت در آزمون جامع ۲۵ آبان ۹۵ (گروه جغرافيا و برنامه ريزسي شهري) اطلاعيه آموزشي ۴۳۴۴ ۹۵/۸/۵
قابل توجه دانشجويان دكتري متقاضي شركت در آزمون جامع ابان ۹۵ (گروه تربيت بدني) اطلاعيه آموزشي ۴۳۴۳ ۹۵/۸/۴
زمان و مكان و مفاد آزمون جامع رشته مهندسي متالورژي و مواد اطلاعيه آموزشي ۴۳۴۱ ۹۵/۸/۲
قابل توجه دانشجويان دكتري متقاضي شركت در آزمون جامع آبان ۹۵ (گروه حسابداري) اطلاعيه آموزشي ۴۳۳۷ ۹۵/۷/۲۸
قابل توجه دانشجويان دكتري متقاضي شركت در آزمون جامع آبان ۹۵ (گروه جغرافيا سياسي) اطلاعيه آموزشي ۴۳۳۵ ۹۵/۷/۲۸
قابل توجه دانشجويان دكتري متقاضي شركت در آزمون جامع آبان ۹۵ (زبان و ادبيات انگليسي) اطلاعيه آموزشي ۴۳۳۴ ۹۵/۷/۲۸
قابل توجه دانشجويان دكتري متقاضي شركت در آزمون جامع آبان ۹۵ (گروه مديريت مالي) اطلاعيه آموزشي ۴۳۳۲ ۹۵/۷/۲۸
قابل توجه دانشجويان دكتري متقاضي شركت در آزمون جامع ابان ۹۵ (گروه مديريت) اطلاعيه آموزشي ۴۳۲۹ ۹۵/۷/۲۵
آزمون جامع دوره دكتري تخصصي Ph.D پرديس البرز دانشگاه تهران برگزار شد. اخبار ۴۲۴۹ ۹۵/۳/۳
قابل توجه دانشجويان دكتري تربيت بدني در انتظار آزمون جامع اطلاعيه آموزشي ۴۲۴۶ ۹۵/۲/۲۸
منابع درسي امتحان آزمون جامع اطلاعيه آموزشي ۴۲۴۵ ۹۵/۲/۲۸
مواد امتحاني آزمون جامع گروه تربيت بدني پرديس البرز اطلاعيه آموزشي ۴۲۳۶ ۹۵/۲/۲۲
قابل توجه دانشجويان دكتري تربيت بدني متقاضيان شركت در آزمون جامع ارديبهشت ۹۵ (گروه تربيت بدني) اطلاعيه آموزشي ۴۲۲۲ ۹۵/۲/۱۵
قابل توجه دانشجويان دكتري جامع شناسي متقاضيان شركت در آزمون جامع ارديبهشت ۹۵ (گروه جامعه شناسي) اطلاعيه آموزشي ۴۲۲۱ ۹۵/۲/۱۴
قابل توجه متقاضيان شركت در آزمون جامع ارديبهشت ماه ۱۳۹۵(تسويه حساب مالي) اطلاعيه آموزشي ۴۲۱۹ ۹۵/۲/۱۴
قابل توجه دانشجويان دكتري جامع شناسي متقاضي شركت در آزمون جامع ارديبهشت ۹۵ (گروه جامعه شناسي) اطلاعيه آموزشي ۴۲۱۵ ۹۵/۲/۱۰
قابل توجه دانشجويان دكتري تربيت بدني متقاضي شركت در آزمون جامع اطلاعيه آموزشي ۴۲۰۸ ۹۵/۲/۵
تغيير زمان برگزاري آزمون جامع دكتري در ارديبهشت ۱۳۹۵ اطلاعيه آموزشي ۴۱۹۴ ۹۵/۱/۲۵
قابل توجه دانشجويان دكتري متقاضي شركت در آزمون جامع دكتري اطلاعيه آموزشي ۴۱۹۷ ۹۵/۱/۲۱
قابل توجه دانشجويان دكتري متقاضي شركت در آزمون جامع ارديبهشت ۹۵ (گروه جامعه شناسي) اطلاعيه آموزشي ۴۱۸۱ ۹۵/۱/۱۷
قابل توجه دانشجويان دكتري متقاضي شركت در آزمون جامع ارديبهشت ۹۵ (گروه هاي مهندسي مواد - نانوشيمي و شيمي كاربردي) اطلاعيه آموزشي ۴۱۹۱ ۹۵/۱/۱۵
قابل توجه دانشجويان دكتري متقاضي شركت در آزمون جامع ارديبهشت ۹۵ (رشته حسابداري) اطلاعيه آموزشي ۴۱۹۰ ۹۵/۱/۱۵
قابل توجه دانشجويان دكتري متقاضي شركت در آزمون جامع ارديبهشت ۹۵ (گروه مديريت) اطلاعيه آموزشي ۴۱۷۷ ۹۴/۱۲/۲۳
قابل توجه دانشجويان دكتري متقاضي شركت در آزمون جامع ارديبهشت ۹۵ (گروه تربيت بدني) اطلاعيه آموزشي ۴۱۸۰ ۹۴/۱۲/۱۰

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.