پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۷۳۱ alireza azhdari عليرضا اژدري

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس هنرهاي زيباي پرديس 
دانشكده هنرهاي تجسمي دانشکده 
طراحي صنعتي گروه 
طراحي صنعتي رشته
طراحي صنعتي گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكترا آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
پلي تكنيك ميلان-ايتاليا دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۷ تهران -ايران دانشگاه تهران طراحي صنعتي كار شناسي ۱
۱۳۸۷ تهران -ايران دانشگاه تهران طراحي صنعتي كار شناسي ارشد ۲
۱۳۷ ايتاليا پلي تكنيك ميلان طراحي صنعتي و ارتباط چندرسانه اي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.