پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۷۲۴ seyed abbas ahmadi karch سيدعباس احمدي كرچ

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده جغرافيا دانشکده 
گروه جفرافياي سياسي گروه 
جغرافيا رشته
جفرافياي سياسي گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكترا آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تربيت مدرس-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۱ يزد-ايران دانشگاه يزد جغرافياي انساني- گرايش شهري كار شناسي ۱
۱۳۸۳ تهران-ايران تربيت مدرس جغرافياي سياسي كار شناسي ارشد ۲
۱۳۸۸ تهران-ايران تربيت مدرس جغرافياي سياسي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۰/۰۵ ۱۳۸۶/۱۱ تهران-ايران دبير كميته برنامه ريزي جغرافيا ۱
۱۳۹۲/۰۹ ۱۳۸۹/۰۸ تهران-ايران عضو شوراي علمي مركز پژوهش، آمار و اطلاعات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۲
۱۳۹۲/۰۳ ۱۳۹۰/۰۳ تهران-ايران مدير دفتر امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشكده جغرافيا ۳
۱۳۹۱/۰۹ ۱۳۹۰/۰۵ تهران-ايران دبير همايش ژئوپليتيك شيعه-تهران-آبان 1 ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.