پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۶۹۳ Mojgan Taheri Tafti مژگان طاهري تفتي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس هنرهاي زيباي پرديس 
دانشكده شهرسازي دانشکده 
مهندسي شهرسازي گروه 
مهندسي شهرسازي رشته
مهندسي شهرسازي گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
02188243261 تلفن
دورنگار
پورتال

سوابق تحصيلي:

پسا دكتري آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه ملبورن - انستيتو عدالت اجتماعي ملبورن-استراليا دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۹ تهران -ايران دانشگاه تهران معماري كار شناسي ارشد ۱
۱۳۹۳ استراليا دانشگاه ملبورن شهرسازي دكتري ۲
۱۳۹۴ استراليا دانشگاه ملبورن - انستيتو عدالت اجتماعي ملبورن شهرسازي فوق دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، خيابان انقلاب، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.