پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۶۶۸ yones nourbakhsh يونس نوربخش

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
البرز پرديس 
دانشكده علوم اجتماعي دانشکده 
گروه جامعه شناسي گروه 
جامعه شناسي رشته
جامعه شناسي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
02188012111 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
هامبورگ-آلمان دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۴۲ تهران -ايران دانشگاه تهران پژوهشگري كارشناسي ۱
۱۳۷۷ تهران -ايران دانشگاه علامه جامعه شناسي كار شناسي ارشد ۲
۱۳۸۷ آلمان هامبورگ جامعه شناسي دكتري تخصصي ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۹/۰۹ ۱۳۸۷/۰۹ تهران-ايران رئيس مركز مطالعات بين المللي ديني ۱
۱۳۹۳/۰۳ ۱۳۹۱/۰۳ تهران-ايران دانشگاه تهران عضو هيات علمي وابسته دانشكده مطالعات جهان ۲
۱۳۹۲/۰۶ ۱۳۹۱/۰۸ تهران-ايران دانشگاه تهران معاونت اداري و مالي دانشكده علوم اجتماعي ۳
۱۳۹۲/۰۳ ۱۳۹۲/۰۲ تهران-ايران عضو هيئت علمي همايش بين المللي مطالعه علمي ايثار و شهادت ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.