پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۶۲۱ farzaneh honar bakhsh فرزانه هنربخش

محل خدمت (عضو هيات علمي):

الزهرا دانشگاه/موسسه
پرديس هنرهاي زيبا پرديس 
دانشكده هنرهاي تجسمي دانشکده 
هنرهاي تجسمي گروه 
طراحي صنعتي رشته
طراحي صنعتي گرايش
مربي مرتبه علمي
آدرس
:85692749 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

كارشناسي ارشد آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
سالفورد-انگلستان دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۰ تهران -ايران الزهرا(س) طراحي صنعتي كارشناسي ۱
۱۳۸۵ انگلستان سالفورد طراحي صنعتي كارشناسي ارشد ۲

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.