پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۵۸۰ Fatemeh Saghaf فاطمه ثقفي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده مديريت دانشکده 
بخش آموزشي آينده پژوهي گروه 
مديريت رشته
آموزشي آينده پژوهي گرايش
استاديار مرتبه علمي
آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه علم و صنعت ايران-تهران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۲ تهران-ايران دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي مهندسي برق-مخابرات كار شناسي ۱
۱۳۸۱ تهران-ايران سازمان مديريت صنعتي مهندسي صنايع-مديريت سيستم و بهره وري كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۹ تهران-ايران دانشگاه علم و صنعت ايران مهندسي صنايع-مديريت سيستم و بهره دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۳/۱۱ ۱۳۹۳/۰۲ تهران-ايران پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات عضو هيات رئيسه پژوهشگاه ارتباطات پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ۱
۱۳۹۳/۱۰ ۱۳۹۲/۱۲ تهران-ايران پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات سرپرست پژوهشكده سياستگذاري و مديريت راهبردي فاوا ۲
۱۳۹۳/۱۰ ۱۳۹۲/۱۰ تهران-ايران پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمي ۳
۱۳۹۳/۰۸ ۱۳۹۱/۰۸ تهران-ايران مركز پژوهشي سياستگذاري و مديريت فضاي مجازي سرپرست و مسئول راه اندازي ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.