پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۵۷۸ aboali vadadhir ابوعلي ودادهير

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده مديريت و حسابداري دانشکده 
گروه انسان شناسي گروه 
انسان شناسي رشته
انسان شناسي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران -ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۵ تبريز-ايران دانشگاه تبريز علوم اجتماعي كارشناسي ۱
۱۳۷۷ تبريز-ايران دانشگاه تبريز روش شناسي علوم اجتماعي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۶ تهران-ايران دانشگاه تهران جامعه شناسي دكتري ۳
كانادا دانشگاه مك مستر تحصيلات تكميلي P دانشوري ۴

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۰/۱۰ ۱۳۹۰/۱۰ تهران-ايران همكاري در تدوين منشور رفتارهاي سالم ايرانيان ۱
۱۳۹۵/۱۱ ۱۳۹۱/۰۱ تهران-ايران عضو گروه سلامت اجتماعي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران ۲
۱۳۹۱/۱۲ ۱۳۹۱/۱۲ تهران-ايران طراحي نقش و كاركردهاي شبكه مراقبت هاي اوليه سلامت و سلامت اجتماعي ۳
۱۳۹۲/۰۲ ۱۳۹۲/۰۲ تهران-ايران مديريت مسأله اعتياد با محوريت حمايت هاي اجتماعي در كاهش تقاضاي مواد ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.