پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۵۷۶ seyed ali asghar soltani سيدعلي اصغر سلطاني

محل خدمت (عضو هيات علمي):

باقرالعلوم دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشکده 
گروه زبان انگليسي گروه 
گروه زبان انگليسي رشته
گروه زبان انگليسي گرايش
نامشخص مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
علامه طباطبايي-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۱ تهران -ايران دانشگاه شهيد بهشتي زبان و ادبيات انگليسي كارشناسي ۱
۱۳۷۵ تهران -ايران تربيت مدرس زبان­شناسي همگاني كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۳ تهران -ايران دانشگاه علامه طباطبايي زبان­شناسي همگاني دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.