پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۵۶۶ sara mazinani shariati سارا مزيناني شريعتي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده علوم اجتماعي دانشکده 
گروه جامعه شناسي گروه 
جامعه شناسي رشته
جامعه شناسي گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
مدرسه عالي مطالعات علوم اجتماعي-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
Ehess انسان شناسي اجتماعي كارشناسي ۱
فرانسه PARIS IV ادبيات كار شناسي ارشد ۲
تهران-ايران مدرسه عالي مطالعات علوم اجتماعي جامعه شتاسي امر ديني دكتري تخصصي ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۴/۱۲ ۱۳۸۶/۱۰ فرانسه عضو مدعو محققان گروه تحقيقاتي و مطالعاتي مديترانه و خاورميانه دانشگاه ليون (فرانسه) ۱
۱۳۹۴/۰۹ ۱۳۹۴/۰۸ تهران-ايران عضو كميته برگزاري سمينار "شريعتي و آينده علوم انساني ۲

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.