پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۵۴۴ Farshid Najafi فرشيد نجفي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس دانشكده هاي فني پرديس 
دانشكده مهندسي مكانيك دانشکده 
مهندسي مكانيك گروه 
مهندسي مكانيك رشته
مكانيك گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه مانيتوبا-كانادا دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۲ كانادا دانشگاه مانيتوبا مهندسي مكانيك/رباتيك كار شناسي ارشد ۱
۱۳۸۸ كانادا دانشگاه مانيتوبا مهندسي مكانيك/رباتيك, دكتري ۲

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۴/۰۳ ۱۳۹۱/۱۰ تهران-ايران دانشگاه تهران عضويت در شوراي آموزشي دانشكده مهندسي مكانيك ۱
۱۳۹۷/۰۴ ۱۳۹۵/۰۴ تهران-ايران دانشگاه تهران مدير گروه مهندسي مكاترونيك پرديس البرز دانشگاه تهران ۲
۱۳۹۸/۰۱ ۱۳۹۶/۰۱ تهران-ايران مسئول راه اندازي و سرپرست آزمايشگاه تحقيقاتي رباتيك زيستي ۳
۱۳۹۸/۰۱ ۱۳۹۶/۰۱ تهران-ايران مسئول راه اندازي و سرپرست آزمايشگاه رباتيك آموزشي ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.