پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۵۳۶ Zahra Shakeri زهرا شاكري

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشکده 
حقوق تطبيقي گروه 
حقوق رشته
حقوق تطبيقي گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
02166950254 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
داشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۴ دانشگاه تهران حقوق كار شناسي ۱
۱۳۸۶ دانشگاه تهران حقوق مالكيت فكري كارشناسي ارشد ۲
۱۳۹ دانشگاه تهران حقوق خصوصي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۳/۱۰ تهران-ايران مديريت دو فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات حقوق تطبيقي ۱
۱۳۹۴/۱۲ ۱۳۹۳/۱۲ تهران-ايران دانشكده حقوق و علوم سياسي عضو شوراي عالي كانون جنبش نرم افزاري توليد علم دانشكده حقوق و علوم سياسي ۲
۱۳۹۴/۱۲ ۱۳۹۴/۰۲ تهران-ايران دانشگاه تهران معاون اجرايي موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران ۳
۱۳۹۵/۱۲ تهران-ايران مديريت دو فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات حقوق تطبيقي ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.