پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۴۸۷ hadi khaniki هادي خانيكي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

علامه طباطبائي دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده علوم اجتماعي دانشکده 
مديريت گروه 
علوم ارتباطات رشته
علوم ارتباطات گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه علامه طباطبايي-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۴ دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشگري علوم اجتماعي كار شناسي ۱
۱۳۷۴ دانشگاه علامه طباطبايي علوم ارتباطات كار شناسي ارشد ۲
۱۳۷۴ دانشگاه علامه طباطبايي علوم ارتباطات كار شناسي ارشد ۳
۱۳۸۱ دانشگاه علامه طباطبايي علوم ارتباطات دكتري ۴

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۴/۰۴ ۱۳۸۱/۰۳ تهران-ايران عضو كميته ملي ارتباطات وابسته به كميسيون ملي يونسكودر ايران ۱
۱۳۸۴/۰۶ ۱۳۸۱/۰۸ تهران-ايران ) عضو هيات امناي بنياد دانشنامه بزرگ فارسي ۲
۱۳۸۴/۰۶ ۱۳۸۲/۰۵ تهران-ايران عضو كميته ملي برنامه بين المللي علوم اجتماعي مديريت دگرگوني هاي اجتماعي وابسته به كميسيون ملي يونسكودر ايران ۳
۱۳۸۴/۰۶ ۱۳۸۳/۰۱ تهران-ايران عضو هيات امناي دانشگاه علامه طباطبائي ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.