پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۴۸۴ saeid givechi سعيد گيوه چي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
محيط زيست دانشکده 
برنامه ريزي و مديريت محيط زيست گروه 
جغرافيا و برنامه ريزي شهري رشته
جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
02161113185 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
داشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
تهران -ايران دانشگاه تهران مهندسي كشاورزي- آبياري, كار شناسي ۱
۱۳۸۵ تهران -ايران دانشگاه تهران مديريت در سوانح طبيعي كار شناسي ارشد ۲
۱۳۸۸ تهران -ايران دانشگاه تهران جغرافيا و برنامه ريزي شهري دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.