پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۴۵۹ seyed mohammad marandi سيدمحمد مرندي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
دانشكده زبانهاي خارجي دانشکده 
زبان و ادبيات انگليسي گروه 
زبان و ادبيات انگليسي رشته
زبان و ادبيات انگليسي گرايش
استاد مرتبه علمي
تهران آدرس
02161119287 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه بيرمنگام-انگلستان دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۲ تهران -ايران دانشگاه تهران زبان و ادبيات انگليسي كار شناسي ۱
۱۳۷۵ تهران -ايران دانشگاه تهران زبان و ادبيات انگليسي كار شناسي ارشد ۲
۱۳۸۲ انگلستان دانشگاه بيرمنگام زبان و ادبيات انگليسي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۲/۱۲ ۱۳۸۶/۰۵ تهران-ايران دانشگاه تهران سرپرست گروه آموزشي مطالعات آمريكاي شمالي دانشگاه تهران ۱
۱۳۹۳/۰۸ ۱۳۹۲/۰۷ تهران-ايران رئيس مركزپژوهش هاي افكار عمومي و تحولات اجتماعي ۲
۱۳۹۵/۰۵ ۱۳۹۳/۰۵ تهران-ايران عضو كميته اخلاق درپژوهش علوم پزشكي دانشگاه ۳
۱۳۹۸/۰۶ ۱۳۹۴/۰۶ تهران-ايران عضو هيئت امناي موسسه آموزش عالي غير دولتي- غير انتفاعي بصير ابيك ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.