پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۴۵۸ Foad seydi فواد صيدي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
تربيت بدني و علوم ورزشي دانشکده 
گروه بهداشت و طب ورزشي گروه 
تربيت بدني و علوم ورزشي رشته
حركات اصلاحي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
02161118928 تلفن
021-88021527 دورنگار
http://scholar.google.com/citations پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
داشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۳ تهران-ايران دانشگاه تهران تربيت بدني و علوم ورزشي كار شناسي ۱
۱۳۸۶ دانشگاه تهران دانشگاه تهران ,آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۹۰ دانشگاه تهران دانشگاه تهران آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۱/۱۰ ۱۳۹۰/۱۰ تهران-ايران نماينده ورزش همگاني در منطقه يك دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ۱
۱۳۹۶/۰۳ ۱۳۹۳/۱۲ تهران-ايران دانشگاه تهران مدير گروه آموزشي بهداشت و طب ورزشي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي ۲
۱۳۹۶/۰۷ ۱۳۹۴/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران عضو شوراي گروه علوم ورزشي پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران ۳
۱۳۹۹/۰۳ ۱۳۹۶/۰۳ تهران-ايران دانشگاه تهران معاون پژوهشي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.