پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۴۳۳ Nasrin Tabatabaei نسرين طباطبائي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشکده 
حقوق تطبيقي گروه 
حقوق رشته
حقوق تطبيقي گرايش
استاديار مرتبه علمي
ميدان انقلاب - تقاطع قدس وطالقاني - پلاك 590 - ساختمان شماره 2 دانشكده حقوق وعلوم سياسي موسسه حقوق تطبيقي آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
داشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۳ تهران-ايران دانشگاه تهران حقوق كار شناسي ۱
۱۳۸۶ تهران-ايران دانشگاه تهران حقوق خصوصي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۹۱ تهران-ايران دانشگاه تهران حقوق خصوصي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۵/۰۴ ۱۳۹۵/۰۳ دبير علمي و اجرايي كارگاه بين المللي روش شناسي تحقيق در علم حقوق و مطالعات زنان ۱
۱۳۹۶/۰۲ ۱۳۹۵/۱۲ عضو كميته علمي همايش «امداد و نجات مديريت و مسئوليت از منظر فقه و حقوق ۲

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.