پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۳۹۶ pedram hanafi zadeh پدرام حنفي زاده

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس دانشكده هاي فني پرديس 
دانشكده مهندسي مكانيك دانشکده 
تبديل انرژي گروه 
مهندسي مكانيك رشته
تبديل انرژي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
02188353894 تلفن
021-88013029 دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

پسا دكتري آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه صنعتي شريف-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۳ تهران -ايران دانشگاه صنعتي شريف مهندسي مكانيك كار شناسي ارشد ۱
۱۳۸۹ تهران -ايران دانشگاه صنعتي شريف مهندسي مكانيك دكتري ۲
۱۳۹۱ تهران -ايران دانشگاه صنعتي شريف مهندسي مكانيك فوق دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۱/۰۸ تهران-ايران دبير قطب علمي طراحي و بهينه سازي سامانه هاي انرژي ۱
۱۳۹۱/۱۰ تهران-ايران دانشگاه تهران عضو شوراي آموزشي دانشكده، ۲
۱۳۹۲/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران ااستاد راهنماي دانشجويان كارشناسي ۳
۱۳۹۴/۰۴ ۱۳۹۲/۰۹ تهران-ايران دانشگاه تهران سرپرست تيم المپياد دانشجويي دانشكده ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.