پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۳۷۵ Mahmoud Kazemi محمود كاظمي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشکده 
گروه حقوق خصوصي و اسلامي گروه 
حقوق رشته
حقوق خصوصي و اسلامي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
داشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۵ تهران-ايران دانشگاه تهران حقوق قضايي كار شناسي ۱
۱۳۷۷ تهران-ايران دانشگاه تهران حقوق خصوصي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۴ تهران-ايران دانشگاه تهران حقوق خصوصي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۳/۰۶ ۱۳۸۶/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران مدير كل امور حقوقي دانشگاه تهران ۱
۱۳۹۵/۱۲ ۱۳۸۶/۰۸ تهران-ايران دانشگاه تهران عضويت در هيات موضوع ماده 45 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ۲
۱۳۹۳/۱۰ ۱۳۸۷/۱۰ تهران-ايران عضويت در كميته تدوين آيين نامه تسهيلات اداري و استخدامي اعضاي هيات علمي شاهد و ايثارگر ۳
۱۳۹۲/۱۲ ۱۳۸۸/۱۱ تهران-ايران دانشگاه تهران عضويت در ستاد مديريت بحران دانشگاه تهران ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.