پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۳۶۵ Mosa AYTI موسي آيتي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فني پرديس 
دانشكده مهندسي مكانيك دانشکده 
مهندسي مكانيك گروه 
مهندسي مكانيك رشته
مهندسي مكانيك گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
02161119920 تلفن
9821-88013029 دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

پسا دكتري آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۳ اصفهان-ايران دانشگاه صنعتي اصفهان مهندسي برق-كنترل كار شناسي ۱
۱۳۸۵ تهران -ايران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مهندسي برق-كنترل كار شناسي ارشد ۲
۱۳۹۰ تهران -ايران دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مهندسي برق-كنترل دكتري ۳
۱۳۹۲ تهران -ايران دانشگاه تهران مهندسي برق-كنترل پسا دكتري ۴

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۵/۰۵ تهران-ايران جشنواره جوان خوارزمي داور گروه مكاترونيك، هجدهمين جشنواره جوان خوارزمي ۱
۱۳۹۵/۰۴ تهران-ايران موسس و سرپرست آزمايشگاه ابزاردقيق پيشرفته ۲
۱۳۹۴/۰۵ تهران-ايران جشنواره جوان خوارزمي داور گروه مكاترونيك، هفدهمين جشنواره جوان خوارزمي ۳
۱۳۹۳/۰۵ تهران-ايران جشنواره جوان خوارزمي داور گروه مكاترونيك، شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.