پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۲۹۶ mehdi Teymori مهدي تيموري

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم پرديس 
دانشكده علوم و فنون نوين دانشکده 
گروه آموزشي بين رشته اي فن آوري گروه 
فن آوري رشته
فن آوري گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
fnst.ut.ac.ir/~mehditeimouri پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
داشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۲ تهران -ايران دانشگاه تهران مهندسي برق-مخابرات كار شناسي ۱
۱۳۸۴ تهران -ايران دانشگاه تهران مهندسي برق-مخابرات كار شناسي ارشد ۲
۱۳۸۸ تهران -ايران دانشگاه تهران مهندسي برق دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۴/۰۱ ۱۳۹۲/۰۱ تهران-ايران رييس اداره فناوري ۱
۱۳۹۶/۰۲ ۱۳۹۴/۰۲ تهران-ايران دانشگاه تهران عضو شوراي سياست گذاري انفورماتيك دانشكده ۲

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.