پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۱۹۹ Mohsen Sadeghi محسن صادقي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشکده 
حقوق تطبيقي گروه 
حقوق رشته
حقوق تطبيقي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
داشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۰ تهران-ايران دانشگاه تهران حقوق كارشناسي ۱
۱۳۸۲ تهران-ايران دانشگاه تهران حقوق خصوصي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۷ تهران-ايران دانشگاه تهران حقوق خصوصي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۵/۱۲ ۱۳۹۰/۰۹ عضويت در هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي پژوهشنامه بازرگاني ۱
۱۳۹۵/۱۲ ۱۳۹۰/۰۹ عضويت در هيات تحريريه مجله علمي ترويجي بررسيهاي بازرگاني ۲
۱۳۹۳/۱۲ ۱۳۹۲/۰۴ دبيري و عضويت كميته آموزش آزاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ۳
۱۳۹۶/۰۲ ۱۳۹۴/۰۲ مديريت بخش پژوهشي تحقيقاتي حقوق تجاري اقتصادي موسسه حقوق تطبيقي دانشگاه تهران ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.