پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۱۹۵ maryam soltan beyad مريم سلطان بياد

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم انساني پرديس 
دانشكده زبانهاي خارجي دانشکده 
گروه زبان و ادبيات انگليسي گروه 
زبان انگليسي رشته
زبان انگليسي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
61119081 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
لندن دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۴ لندن لندن ,ادبيات انگليسي كار شناسي ۱
۱۳۶۵ لندن لندن ,ادبيات انگليسي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۷۹ لندن لندن ,ادبيات انگليسي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۷/۰۸ تهران-ايران مدير روابط عمومي دانشكده ۱
۱۳۸۹/۱۱ تهران-ايران عضو كميسيون تخصصي برنامه ريزي اجرايي معاونت بين الملل دانشگاه ۲
۱۳۹۶/۰۴ ۱۳۹۴/۰۴ تهران-ايران مدير گروه زبان و ادبيات انگليسي ۳
۱۳۹۶/۰۶ ۱۳۹۴/۰۶ تهران-ايران مدير گروه زبان انگليسي پرديس البرز ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.