پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۱۹۲ Mohsen Safari محسن صفري

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس فارابي پرديس 
دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشکده 
گروه حقوق خصوصي و اسلامي گروه 
حقوق رشته
حقوق‌ خصوصي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
02166418167 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۸/۰۹ ۱۳۸۷/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران معاون گروه حقوق خصوصي واسلامي دانشكده حقوق وعلوم سياسي ۱
۱۳۹۱/۰۷ ۱۳۸۸/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشكده حقوق وعلوم سياسي ۲
۱۳۹۱/۰۲ ۱۳۸۸/۰۹ تهران-ايران دانشگاه تهران عضوكميته پژوهشي حقوق دانشكده حقوق وعلوم سياسي ۳
۱۳۹۱/۰۲ ۱۳۸۹/۰۲ تهران-ايران دانشگاه تهران نماينده هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.