پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۱۷۳ mohammad javad amiri محمدجواد اميري

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
دانشكده محيط زيست دانشکده 
گروه برنامه ريزي مديريت وآموزش محيط زيست گروه 
محيط زيست رشته
برنامه ريزي مديريت وآموزش محيط زيست گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكترا آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
تربيت مدرس-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۶ گرگان-ايران دانشگاه گرگان مهندسي منابع طبيعي كار شناسي ۱
۱۳۷۹ تهران -ايران تربيت مدرس مهندسي منابع طبيعي كار شناسي ارشد ۲
۱۳۸۹ تهران -ايران تربيت مدرس مهندسي منابع طبيعي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۲/۰۸ تهران-ايران عضو گروه محيط زيست و ايمني ۱
۱۳۹۳/۰۶ تهران-ايران دانشگاه تهران مسئول كتابخانه دانشكده محيط زيست ۲
۱۳۹۴/۰۲ تهران-ايران دانشگاه تهران دبير گرايش آموزش محيط زيست ۳

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.