پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۱۴۰ Alireza Nour por عليرضا نورپور

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
دانشكده محيط زيست دانشکده 
گروه مهندسي عمران - محيط زيست گروه 
مهندسي سيستم هاي انرژي رشته
محيط زيست گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
تهران -ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۵ مازندران دانشگاه مازندران مهندسي مكانيك- حرارت و سيالات كار شناسي ۱
۱۳۷۸ تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت ايران مهندسي مكانيك- تبديل انرژي كار شناسي ارشد ۲
۱۳۸۵ تهران -ايران دانشگاه علم و صنعت ايران مهندسي مكانيك- تبديل انرژي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۱/۱۲ ۱۳۹۱/۱۱ تهران-ايران دبير اولين كنفرانس بين المللي صنعت سيمان-انرژي و محيط زيست ۱
۱۳۹۳/۰۵ ۱۳۹۲/۰۶ تهران-ايران دانشگاه تهران معاون اجرايي و دانشجويي دانشكده ۲

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.