پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۱۱۷ Hasan Hoveidi حسن هويدي

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس 
دانشکده 
گروه برنامه ريزي ومديريت محيط زيست گروه 
رشته
گرايش
استاديار مرتبه علمي
آدرس
61113192 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۲/۰۲ ۱۳۹۱/۰۲ تهران-ايران دانشگاه تهران مدير مركز كارافريني و مشاوره تخصصي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران ۱
۱۳۹۲/۰۵ ۱۳۹۱/۰۵ تهران-ايران دانشگاه تهران عضو كميته كارافريني دانشگاه تهران ۲
۱۳۹۶/۰۹ ۱۳۹۴/۰۹ تهران-ايران دانشگاه تهران مدير گروه اموزشي برنامه ريزي مديريت و اموزش محيط زيست ۳

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.