پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۱۱۶ Saeid Hasanzadeh سعيد حسن زاده

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشکده 
گروه آموزش كودكان استثنائي گروه 
روان شناسي رشته
آموزش كودكان استثنائي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
66480491-9 تلفن
دورنگار
https://rtis.ut.ac.ir/cv/shasanz/ پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
داشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۸۵ تهران-ايران دانشگاه تهران روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي دكتري ۱

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۱/۱۲ تهران-ايران دانشگاه تهران معاون اداري و مالي دانشكده روان شناسي ۱
۱۳۹۵/۰۳ ۱۳۹۲/۰۳ تهران-ايران معاونت اداري و مالي ۲
۱۳۹۷/۰۴ ۱۳۹۵/۰۴ تهران-ايران ،روانشناسي موسسه رييس ۳

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف
توانبخشي اختلالات عصبي تحولي كودكان ۱
اختلالات ارتباطي، يادگيري و رفتاري ۲

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.