پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۰۵۷ hosein davarzani حسين داورزني

بيوگرافي:

مدير گروه فقه و مباني حقوق اسلامي دانشكده الهيات و معارف اسلامي


محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم انساني پرديس 
الهيات و معارف اسلامي دانشکده 
فقه و مباني حقوق اسلامي گروه 
فقه و مباني حقوق اسلامي رشته
گرايش
دانشيار مرتبه علمي
آدرس
61117298 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتراي تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
داشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۴ تهران-ايران دانشگاه تهران الهيات ومعارف اسلامي كار شناسي ۱
۱۳۶۷ تهران-ايران دانشگاه تهران فقه وحقوق اسلامي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۸ تهران-ايران دانشگاه تهران فقه وحقوق اسلامي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۴/۰۶ تهران-ايران مدير دفتر امور شاهد و ايثارگر ۱
۱۳۹۵/۰۲ تهران-ايران دانشگاه تهران معاون دانشجويي و فرهنگي دانشكده الهيات و معارف اسلامي ۲

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.