پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۰۳۶ vahid chopankareh وحيد چوپانكاره

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس هنر هاي زيبا پرديس 
دانشكده هنرهاي تجسمي دانشکده 
هنرهاي تجسمي گروه 
طراحي صنعتي رشته
طراحي صنعتي گرايش
استاديار مرتبه علمي
تهران آدرس
02166415867 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه ووپرتال-المان دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۶۷ ايران دانشگاه تهران طراحي صنعتي كارشناسي ۱
۱۳۷۴ انشگاه اسن طراحي صنعتي كارشناسي ارشد ۲
۱۳۸۵ المان دانشگاه ووپرتال طراحي صنعتي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۸۸و۱۱ ۱۳۸۶/۱۱ تهران-ايران معاون گروه آموزشي ۱
۱۳۸۶/۱۲ تهران-ايران عضو كميته بررسي و تدوين سرفصل هاي دروس رشته دكتراي هنرهاي تجسمي ۲
۱۳۹۰/۰۹ تهران-ايران عضو گروه تخصصي هنر و معماري بيست و پنجمين جشنواره بين المللي خوارزمي ۳
۱۳۹۴/۰۲ تهران-ايران نماينده پرديس هنرهاي زيبا در شبكه آزمايشگاه هاي دانشگاه تهران ۴

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.