پروفايل هيات علمي

مشخصات فردي:

کد هيات علمي نام انگليسي نام کامل
۴۳۰۱۶ shivah keivan panah شيوا كيوان پناه

محل خدمت (عضو هيات علمي):

تهران دانشگاه/موسسه
پرديس علوم اجتماعي و رفتاري پرديس 
دانشكده زبانها و ادبيات خارجي دانشگاه تهران دانشکده 
گروه زبان و ادبيات انگليسي گروه 
زبان و ادبيات انگليسي رشته
زبان و ادبيات انگليسي گرايش
دانشيار مرتبه علمي
تهران آدرس
61119092 تلفن
دورنگار
پرتال

سوابق تحصيلي:

دكتري تخصصي آخرين مدرک تحصيلي و رشته:
دانشگاه تهران-ايران دانشگاه و کشور اخذ آخرين مدرک:
زمان پايان زمان شروع مکان نام دانشگاه رشته تحصيلي دوره تحصيلي  رديف 
۱۳۷۸ تهران-ايران دانشگاه تهران زبان و ادبيات انگليسي كارشناسي ۱
۱۳۸۰ تهران-ايران دانشگاه تهران زبان و ادبيات انگليسي كارشناسي ارشد ۲
تهران-ايران دانشگاه تهران زبان و ادبيات انگليسي دكتري ۳

سوابق اجرايي:

تاريخ پايان تاريخ شروع مکان سازمان - موسسه سمت  رديف 
۱۳۹۴/۰۷ تهران-ايران دانشگاه تهران مـعاون اداره كل دانشـجويان غـير ايرانـي دانشگـاه ۱
۱۳۹۴/۰۸ كيش-ايران دانشگاه تهران سرپرستي مركز زبان ۲
۱۳۹۴/۰۸ كيش-ايران دانشگاه تهران سرپرست مركز زبان پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران ۳

زمينه‌هاي تحقيقاتي پژوهشي مورد علاقه:

زمينه رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.